خانه / آرشیو برچسب: کنکور تجربی

آرشیو برچسب: کنکور تجربی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی لرستان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری لرستان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری به لحاظ آینده ی ...

متن کامل »

کنکور تجربی 96

کنکور تجربی 96

تاریخ ثبت نام و انتخاب رشته کنکور تجربی 96 برای کسب اطلاعات درباره کنکور تجربی 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر با توجه به علاقه ی بسیاری از داوطلبان به تحصیل در رشته ...

متن کامل »

حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96

حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری کرمان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 کسب  رتبه قبولی پزشکی آرزوی بسیاری ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی زاهدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری زاهدان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری زاهدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه زاهدان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری که مورد توجه بسیاری از ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی آبادان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی آبادان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری آبادان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آبادان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری بم 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری بم 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی بم 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی بم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یکی از شاخه های ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی قم 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی قم 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی قم 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری قم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای معرفی رشته پرستاری لازم است بدانید ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری بندرعباس 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی بندرعباس 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی بندر عباس 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری بندر عباس 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری در زیرگروه ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری جهرم 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی جهرم 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی جهرم 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه جهرم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یکی از شاخه های علوم ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی خراسان شمالی 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی خراسان شمالی 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری خراسان شمالی 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری خراسان شمالی 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 یکی از زیر شاخه ...

متن کامل »