خانه / آرشیو برچسب: پزشکی (برگه 5)

آرشیو برچسب: پزشکی

حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بابل 95 – 96

حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بابل 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری بابل 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بابل 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 آگاهی از کارنامه آخرین رتبه قبولی پزشکی  ...

متن کامل »

حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96

حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری کرمان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره حداقل درصد و رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 کسب  رتبه قبولی پزشکی آرزوی بسیاری ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی ایران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای بسیار داوطلبان ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری تبریز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری تبریز 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  با توجه به جایگاه اجتماعی بالا ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 بی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اصفهان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اصفهان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری اصفهان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 داوطلبانی که خواستار قبولی در رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی گیلان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری گیلان – رشت 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647   رشته پزشکی  در میان ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی تهران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  با توجه به جایگاه اجتماعی بالا ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری مشهد 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به  افزایش تعداد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شیراز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شیراز 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری فارس 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  در خصوص رشته پزشکی که مورد توجه ...

متن کامل »