خانه / آرشیو برچسب: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه تربیت مدرس

آرشیو برچسب: پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دانشگاه تربیت مدرس

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه تربيت مدرس

پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه تربيت مدرس در دوره هاي کارشناسي ارشد سال 1395 از طريق آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان، دانشجو مي پذيرد. دانشگاه تربيت مدرس به منظور فراهم کردن زمينه جذب برگزيدگان علمي و مستعد مقطع کارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش ...

متن کامل »