خانه / آرشیو برچسب: نتایج تیزهوشان (برگه 10)

آرشیو برچسب: نتایج تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قرچک 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قرچک 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قرچک 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قرچک 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فلاورجان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فلاورجان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فلاورجان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فلاورجان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اندیمشک 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اندیمشک 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اندیمشک 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اندیمشک 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان میناب 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان میناب 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان میناب 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان میناب 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اسدآباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اسدآباد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اسدآباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اسدآباد 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان آبدانان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان آبدانان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان آبدانان 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان آبدانان 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فرخ‌ شهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فرخ‌ شهر 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فرخ‌ شهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فرخ‌ شهر 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان مشگین‌شهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان مشگین‌شهر 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان مشگین‌شهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان مشگین‌شهر 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قیدار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قیدار 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قیدار 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قیدار 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »