خانه / آرشیو برچسب: علوم پزشکی (برگه 4)

آرشیو برچسب: علوم پزشکی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهر کرد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهر کرد 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری شهرکرد 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 متقاضیانی که خواهان قبولی در ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بیرجند 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی بیرجند 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری بیرجند 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647   رشته پزشکی  در میان سایر رشته ها ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری زنجان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری زنجان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی زنجان 95 – 96   برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  با توجه به جایگاه ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی سمنان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی سمنان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری سمنان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به  افزایش تعداد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی لرستان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری لرستان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری به لحاظ آینده ی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی جندی شاپور اهواز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی جندی شاپور اهواز 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری جندی شاپور اهواز 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری اردبیل 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری اردبیل 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اردبیل 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 بدون شک یکی از محبوب ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری یزد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری یزد 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه دولتی یزد 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 تحصیل در رشته پزشکی و کسب رتبه ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمانشاه 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی کرمانشاه 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری کرمانشاه 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 کسب  رتبه قبولی پزشکی خواسته ی بسیاری ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی همدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی همدان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری همدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 متقاضیانی که قصد تحصیل در رشته پزشکی ...

متن کامل »