خانه / آرشیو برچسب: رتبه قبولی (برگه 4)

آرشیو برچسب: رتبه قبولی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اصفهان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اصفهان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری اصفهان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 داوطلبانی که خواستار قبولی در رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی گیلان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری گیلان – رشت 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647   رشته پزشکی  در میان ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی تهران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  با توجه به جایگاه اجتماعی بالا ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری مشهد 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به  افزایش تعداد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تبریز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تبریز 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه تبریز 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه تبریز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 یکی از زیر شاخه های علوم پزشکی که ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه بابل 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه بابل 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه بابل 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه بابل 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یکی از شاخه های علوم پزشکی است ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یک رشته علمی است که زیر ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای زیاد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تهران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد 95 - 96

حداقل تراز و درصد قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96 برای دریافت اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یکی از ...

متن کامل »