خانه / آرشیو برچسب: رتبه قبولی پزشکی (برگه 5)

آرشیو برچسب: رتبه قبولی پزشکی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری تبریز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری تبریز 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه دولتی تبریز 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  با توجه به جایگاه اجتماعی بالا ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری شهید بهشتی تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 بی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اصفهان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی اصفهان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری اصفهان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 داوطلبانی که خواستار قبولی در رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی گیلان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی گیلان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری گیلان – رشت 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647   رشته پزشکی  در میان ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی تهران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  با توجه به جایگاه اجتماعی بالا ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری مشهد 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به  افزایش تعداد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شیراز 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی شیراز 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته  پزشکی دانشگاه سراسری فارس 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  در خصوص رشته پزشکی که مورد توجه ...

متن کامل »

حداقل درصد مورد نیاز قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی 95 – 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی 95 - 96

نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری سال 95 – 96 نمونه کارنامه های زیر برای اطلاع از رتبه و درصد آخرین قبولی های هر دانشگاه در رشته پزشکی می باشد.این کارنامه ها مربوط به سال 94-95 هستند.برای اطلاع از نمونه کارنامه های دیگر به بخش رتبه و ...

متن کامل »

کارنامه آخرین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی

کارنامه آخرین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی

رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی رشته ها با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . رتبه قبولی در رشته پزشکی آزاد.   . رتبه قبولی در ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل 95

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل 95

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی رشته پزشکی دانشگاه پردیس بین الملل 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی در دانشگاه های پردیس در تمامی رشته ها با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . ...

متن کامل »