خانه / آرشیو برچسب: دانلود کتاب

آرشیو برچسب: دانلود کتاب

دانلود کتاب های درسی پیش‌دانشگاهی رشته انسانی

زبان و ادبیات فارسی مقدمه – ۵۷۷.۸۹ کیلو بایت بخش اول – ۱.۶۴ مگابایت بخش دوم – ۱.۳۷ مگابایت بخش سوم – ۱.۴۸ مگابایت بخش چهارم – ۱.۴۶ مگابایت بخش پنجم – ۱.۰۱ مگابایت بخش ششم – ۷۶۹.۳۴ کیلو بایت ادبیات فارسی (قافیه،عروض، سبک شناسی و نقد ادبی) مقدمه – ...

متن کامل »

دانلود کتاب های درسی پیش‌دانشگاهی رشته تجربی

معارف اسلامی دین و زندگی مقدمه – ۶۱۵.۳۷ کیلو بایت بخش اول – ۱.۷۸ مگابایت بخش دوم – ۱.۲۷ مگابایت بخش سوم – ۱.۵۱ مگابایت بخش چهارم – ۱.۸۱ مگابایت بخش پنجم – ۱۰۱۲ کیلو بایت بخش ششم – ۸۰۹.۹۶ کیلو بایت انگلیسی (۱)و(۲)  مقدمه – ۵۶۸.۲۶ کیلو بایت بخش ...

متن کامل »

دانلود کتاب های درسی پیش دانشگاهی ریاضی

کتاب تمرین برای فراگیران زبان آلمانی مقدمه – ۱۹۰.۰۹ کیلو بایت بخش اول – ۱۱۲.۵۱ کیلو بایت بخش دوم – ۲۴۲.۲ کیلو بایت بخش سوم – ۳۳۵.۰۴ کیلو بایت بخش چهارم – ۳۵۸.۳۴ کیلو بایت بخش پنجم – ۳۸۴.۵۵ کیلو بایت بخش ششم – ۳۸۹.۶۴ کیلو بایت زبان و ادبیات ...

متن کامل »

دانلود کتاب های درسی سال سوم تجربی

آمار و مدل سازی مقدمه – ۷۳۳.۱۵ کیلو بایت بخش اول – ۲ مگابایت بخش دوم – ۱.۲۸ مگابایت بخش سوم – ۱.۳۵ مگابایت بخش چهارم – ۱.۲۴ مگابایت بخش پنجم – ۹۲۱.۹۶ کیلو بایت بخش ششم – ۱.۲۳ مگابایت ادبیات فارسی (۳) مقدمه – ۵۰۴.۱۱ کیلو بایت بخش اول ...

متن کامل »

دانلود کتب درسی سال سوم رشته ریاضی

ادبیات فارسی (۳) مقدمه – ۵۰۴.۱۱ کیلو بایت بخش اول – ۱.۲۷ مگابایت بخش دوم – ۷۷۷.۰۸ کیلو بایت بخش سوم – ۴۷۱.۳ کیلو بایت بخش چهارم – ۱.۱۴ مگابایت بخش پنجم – ۱.۵۴ مگابایت بخش ششم – ۱.۰۳ مگابایت بخش هفتم – ۶۹۷.۶۳ کیلو بایت زبان فارسی (۳) مقدمه ...

متن کامل »

دانلود کتب درسی عمومی سال دوم و سوم

کتاب تمرین برای فراگیران زبان آلمانی مقدمه – ۱۹۰.۰۹ کیلو بایت بخش اول – ۱۱۲.۵۱ کیلو بایت بخش دوم – ۲۴۲.۲ کیلو بایت بخش سوم – ۳۳۵.۰۴ کیلو بایت بخش چهارم – ۳۵۸.۳۴ کیلو بایت بخش پنجم – ۳۸۴.۵۵ کیلو بایت بخش ششم – ۳۸۹.۶۴ کیلو بایت ادبیات فارسی (۲) ...

متن کامل »

دانلود کتب درسی هشتم

آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشاء) بخش اول – ۶.۴۲ مگابایت بخش دوم – ۳.۴۵ مگابایت بخش سوم – ۳.۱۵ مگابایت بخش چهارم – ۵.۶۲ مگابایت بخش پنجم – ۴.۶۵ مگابایت بخش ششم – ۴.۰۹ مگابایت بخش هفتم – ۳.۷۲ مگابایت بخش هشتم – ۱.۸۳ مگابایت بخش نهم – ...

متن کامل »

دانلود کتب درسی هفتم

  فارسی پایه هفتم مقدمه – ۱.۵۸ مگابایت بخش اول – ۲.۲۲ مگابایت بخش دوم – ۱.۱۵ مگابایت بخش سوم – ۱.۱۴ مگابایت آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشاء) بخش اول – ۱ مگابایت بخش دوم – ۳.۴ مگابایت بخش سوم – ۱.۹۵ مگابایت بخش چهارم – ۱.۷۳ مگابایت ...

متن کامل »