خانه / آرشیو برچسب: دانشگاه فردوسی مشهد

آرشیو برچسب: دانشگاه فردوسی مشهد

مقام اول کشور در جذب دانشجویان خارجی برای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد در جذب دانشجویان خارجی مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است. این دانشگاه دارای یک هزار و 300 دانشجوی غیر ایرانی شامل دانشجو و دانش پذیر است. دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه جذب دانشجویان خارجی طی چند سال اخیر از رتبه سوم به رتبه اول ...

متن کامل »