خانه / آرشیو برچسب: دانشکده فنی و مهندسی علوم و تحقیقات

آرشیو برچسب: دانشکده فنی و مهندسی علوم و تحقیقات

ایجاد بیش از 15 گرایش جدید در دانشکده فنی و مهندسی علوم و تحقیقات

رئیس دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات بابیان اینکه در سال گذشته قریب به 15 عضوهیأت علمی جدید در مجموعه دانشکده فنی ومهندسی این واحد جذب شده است،گفت: در سال جدید بر اساس برنامه ای مدون درصدد هستیم تا بین 40 تا 60 عضوهیأت علمی جدید را برای ...

متن کامل »