خانه / آرشیو برچسب: تیزهوشان (برگه 5)

آرشیو برچسب: تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فیروز آباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فیروز آباد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فیروز آباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فیروز آباد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 طبق روال هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نور آباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نور آباد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نور آباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نور آباد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  در خصوص آزمون تیزهوشان که به تاریخ برگزاری آن نزدیک ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفت 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفت 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفت 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفت 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  در خصوص آزمون تیزهوشان که به تاریخ برگزاری آن نزدیک هستیم و ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هر ساله آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم در مدت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان پاوه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان پاوه 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان پاوه 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان پاوه 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به هفتم و نهم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ورزقان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ورزقان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ورزقان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ورزقان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کازرون 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کازرون 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کازرون 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کازرون 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نطنز 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نطنز 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نطنز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نطنز 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »