خانه / آرشیو برچسب: تاریخ نتایج تیزهوشان

آرشیو برچسب: تاریخ نتایج تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تایباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تایباد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تایباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تایباد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 طبق روال هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان گناباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان گناباد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان گناباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان گناباد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  ثبت نام آزمون تیزهوشان هر ساله در دو پایه ششم به هفتم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قروه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قروه 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قروه 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان قروه 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم و رقابت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اردکان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طبس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طبس 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طبس 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طبس 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فسا 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فسا 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فسا 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فسا 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سبزوار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سبزوار 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سبزوار 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سبزوار 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلیبر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلیبر 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلیبر 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلیبر 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »