خانه / آرشیو برچسب: تاریخ ثبت نام نمونه دولتی

آرشیو برچسب: تاریخ ثبت نام نمونه دولتی

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هوراند 96 – 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هوراند 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان هوراند 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  چنانچه قصد تحصیل در مدارس نمونه دولتی ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بوئین زهرا 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بوئین زهرا 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بوئین زهرا 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بوئین زهرا 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به سطح علمی ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان نائین 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان نائین 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان نائین 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان نائین 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 یکی از عوامل جذب دانش آموزان در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان لنجان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان لنجان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان لنجان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان لنجان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 یکی از عوامل جذب دانش آموزان در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  به دلیل سطح علمی بالا و کیفیت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی مشروط ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بستان آباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بستان آباد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بستان آباد 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بستان آباد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دلیجان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دلیجان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دلیجان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دلیجان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان و اولیاء محترم توجه داشته ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در صورتی که از سیستم آموزشی مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عنبرآباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عنبرآباد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عنبرآباد 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان عنبرآباد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اگر خواستار تحصیل در مدارس نمونه دولتی هستید لازم ...

متن کامل »