خانه / آرشیو برچسب: تاریخ ثبت نام تیزهوشان (برگه 5)

آرشیو برچسب: تاریخ ثبت نام تیزهوشان

ثبت نام آزمون تیزهوشان شیراز 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان شیراز 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان شیراز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان شیراز 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان کرج 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان کرج 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان کرج 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان کرج 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ها و شهرستان های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان مشهد 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان مشهد 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان مشهد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان مشهد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل نزدیک شدن به زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان 96 – ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان تبریز 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان تبریز 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان تبریز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان تبریز 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ها و شهرستان های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان اهواز 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان اهواز 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان اهواز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان اهواز 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ها و شهرستان های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان ارومیه 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان ارومیه 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان ارومیه 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان ارومیه 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ها و شهرستان های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان رشت 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان رشت 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان رشت 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان رشت 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ها و شهرستان های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان زاهدان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان زاهدان 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان زاهدان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان زاهدان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ها و شهرستان های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اینکه به زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران به دلیل علاقه ...

متن کامل »