خانه / آرشیو برچسب: تاریخ ثبت نام تیزهوشان

آرشیو برچسب: تاریخ ثبت نام تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نکا 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نکا 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نکا 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نکا 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم و رقابت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نقده 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نقده 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نقده 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نقده 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم و رقابت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نهاوند 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هر ساله آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم در مدت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلاله 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلاله 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلاله 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کلاله 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هر ساله آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم در مدت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوانسار 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طارم 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طارم 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طارم 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان طارم 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کمال شهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کمال شهر 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کمال شهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کمال شهر 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان دزفول 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان دزفول 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان دزفول 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان دزفول 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان سنندج 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان سنندج 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان سنندج 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان سنندج 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان گرگان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان گرگان 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان گرگان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان گرگان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در تمامی استان ...

متن کامل »