خانه / آرشیو برچسب: تاریخ اعلام نتایج سمپاد

آرشیو برچسب: تاریخ اعلام نتایج سمپاد

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان خوزستان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان خوزستان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان خوزستان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان خوزستان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان چهار محال و بختیاری 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان چهار محال و بختیاری 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان چهار محال و بختیاری 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان چهار محال و بختیاری 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم ...

متن کامل »