خانه / آرشیو برچسب: برنامه ریزی تیزهوشان

آرشیو برچسب: برنامه ریزی تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان هریس 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در طی سال های اخیر در راستای پیشرفت بیشتر دانش آموزان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان یزد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به اینکه به زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 - 97

 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 -97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان استان هرمزگان در پایه های ششم و نهم که ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آگاهی   آن دسته از داوطلبان پایه ششم به ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 - 97

چگونگی و زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 -97 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  دانش آموزان استان گیلان توجه داشته باشید که برای ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 - 97

 تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان پایه ششم و نهم استان کردستان که ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان کهگیلویه و بویراحمد 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان کهگیلویه و بویراحمد 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد  96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 96  – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان 96 - 97

زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان سیستان و بلوچستان96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان طی سال های اخیر ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم 96 -97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم 96  – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان قم به دلیل علاقه مندی دانش ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان فارس طبق روال هر ساله در ...

متن کامل »