خانه / آرشیو برچسب: اعلام نتایج نمونه دولتی (برگه 5)

آرشیو برچسب: اعلام نتایج نمونه دولتی

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان پیرانشهر 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  به دلیل سطح علمی بالا و کیفیت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سیه چشمه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سیه چشمه 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سیه چشمه 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سیه چشمه 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در خصوص نحوه پذیرش دانش ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ماکو 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ماکو 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ماکو 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ماکو 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در خصوص نحوه پذیرش دانش آموزان در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان میاندوآب 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان میاندوآب 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان میاندوآب 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان میاندوآب 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در رابطه با نحوه پذیرش دانش آموزان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اشنویه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اشنویه 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اشنویه 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان اشنویه 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی مشروط ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شاهین دژ 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شاهین دژ 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شاهین دژ 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان شاهین دژ 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان خوی 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی مشروط ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تکاب 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تکاب 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تکاب 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تکاب 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی مشروط ...

متن کامل »

اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97

اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی 96 - 97

اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعتراض به نتایج آزمون نمونه دولتی 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هرساله بسیاری از دانش آموزان در پایه های ششم به هفتم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بناب 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بناب 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بناب 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان بناب 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در مدارس نمونه دولتی مشروط ...

متن کامل »