خانه / آرشیو برچسب: اعلام نتایج تیزهوشان (برگه 4)

آرشیو برچسب: اعلام نتایج تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فومن 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فومن 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فومن 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فومن 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان در طی چندین سال گذشته دانش آموزان بسیاری را در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خاتم 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خاتم 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خاتم 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خاتم 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان و اولیاء محترم توجه داشته باشید که شرط اصلی ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهاباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهاباد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهاباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهاباد 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  پذیرش دانش آموزان در پایه های ششم به هفتم و نهم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهار 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهار 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهار 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی تحصیل در مقاطع ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جویبار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جویبار 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جویبار 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جویبار 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 طبق روال هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فاروج 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فاروج 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فاروج 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فاروج 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 هر ساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم و ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سربیشه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سربیشه 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سربیشه 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان سربیشه 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در خصوص آزمون تیزهوشان لازم است بدانید که ثبت نام آزمون تیزهوشان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوسف 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوسف 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوسف 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خوسف 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  ثبت نام آزمون تیزهوشان هر ساله در دو پایه ششم به هفتم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بشرویه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بشرویه 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بشرویه 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بشرویه 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  ثبت نام آزمون تیزهوشان هر ساله در دو پایه ششم به هفتم ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خلیل آباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خلیل آباد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خلیل آباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان خلیل آباد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان هر ساله در دو پایه ششم ...

متن کامل »