خانه / آرشیو برچسب: اعلام نتایج تیزهوشان (برگه 10)

آرشیو برچسب: اعلام نتایج تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان لاهیجان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان لاهیجان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان لاهیجان 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان لاهیجان 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نیشابور 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان جلفا 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اهر 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اهر 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ملارد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ملارد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ملارد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ملارد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدملاردس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ری 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ری 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ری 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر ری 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان دماوند 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان دماوند 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان دماوند 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان دماوند 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالاتر ...

متن کامل »