خانه / نمونه دولتی (برگه 20)

نمونه دولتی

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان لرستان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان لرستان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان لرستان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان لرستان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647   برای معرفی مدارس نمونه دولتی باید ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان یزد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان یزد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان یزد 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان یزد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر شما دانش آموزان و ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان گیلان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان گیلان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان گیلان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان گیلان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647   برای معرفی مدارس نمونه دولتی باید ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان زنجان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان زنجان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان زنجان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان زنجان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس نمونه دولتی به دلیل سطح علمی بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سمنان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سمنان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سمنان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سمنان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس نمونه دولتی به دلیل سطح علمی بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان فارس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان فارس 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان فارس 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان فارس 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آن دسته از داوطلبانی که خواستار ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان سیستان و بلوچستان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس نمونه دولتی به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قزوین 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قزوین 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قزوین 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قزوین 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  مدارس نمونه دولتی به دلیل سطح علمی بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قم 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قم 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قم 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان قم 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  مدارس نمونه دولتی به دلیل سطح علمی بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان کردستان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان کردستان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان کردستان 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی استان کردستان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی بیشتر شما عزیزان با مدارس ...

متن کامل »