خانه / نمونه دولتی

نمونه دولتی

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کلات 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کلات 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کلات 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کلات 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اگر شما هم قصد تحصیل در مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تنکابن 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تنکابن 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تنکابن 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تنکابن 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 چنانچه از سیستم آموزشی مدارس نمونه دولتی ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دشت ناز 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دشت ناز 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دشت ناز 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان دشت ناز 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 چنانچه از سیستم آموزشی مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تایباد 96 – 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تایباد 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان تایباد 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  به دلیل سطح علمی بالا و کیفیت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان جویبار 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در صورتی که از سیستم آموزشی مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان قراخیل 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان قراخیل 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان قراخیل 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان قراخیل 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آن دسته از دانش آموزانی که ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ساوه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ساوه 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ساوه 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان ساوه 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای معرفی و آشنایی بیشتر با مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سرخس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سرخس 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سرخس 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان سرخس 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  به دلیل سطح علمی بالا و کیفیت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کبودرآهنگ 96 – 97

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کبودرآهنگ 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کبودرآهنگ 96 – 97 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی شهرستان کبودرآهنگ 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای معرفی و آشنایی بیشتر با مدارس ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تویسرکان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تویسرکان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تویسرکان 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تویسرکان 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم و رقابت ...

متن کامل »