خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 40)

رتبه و تراز قبولی

رتبه و تراز قبولی در رشته پزشکی

رتبه و تراز قبولی در رشته پزشکی در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته پزشکي در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است.جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي هر  شهر چه تعدادي به هر دانشگاه رفته اند. ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته زبان انگليسي

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته زبان انگليسي  در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  زبان انگليسي در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسي هوا و فضا

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسي هوا و فضا در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  مهندسي هوا و فضادر دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين ...

متن کامل »

رتبه وتراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی نفت

رتبه وتراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی نفت در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته مهندسي نفت در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي هر  شهر ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی علوم کامپیوتر

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی علوم کامپیوتر براي کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد با مشاوران مرکز سبزتماس حاصل فرماييد 021-56114689 021-56320522

متن کامل »

رتبه و تراز لازم قبولي در رشته علوم تغذيه -انتخاب رشته سال 94

رتبه و تراز لازم قبولي در رشته علوم تغذيه -انتخاب رشته سال 94 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته علوم تغذیه و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره ...

متن کامل »

تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته آمار – انتخاب رشته 94

تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته آمار – انتخاب رشته 94 در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته آمار در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مامایی کنکور 94

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مامایی کنکور 94-95 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته مامایی و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره تحصيلي ...

متن کامل »

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی معدن

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی معدن در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  مهندسي معدن در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم قبولی در رشته ریاضی آزمون سراسری 94

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته ریاضی آزمون سرسری 94 در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته رياضي در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از ...

متن کامل »