خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 39)

رتبه و تراز قبولی

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی رباتیک

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی رباتیک در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده ی کانوني در رشته مهندسي رباتيک در دانشگاه های مختلف ارائه شده. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما میتواند جالب باشد ،  اين است که از کانون ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته علوم آزمايشگاهي در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون ...

متن کامل »

رتبه و تراز قبولی در رشته مهندسی شهرسازی

رتبه و تراز قبولی در رشته مهندسی شهرسازی در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  مهندسي شهرسازي در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي هر  ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته فن آوری اطلاعات – انتخاب رشته 94

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته فن آوری اطلاعات – انتخاب رشته در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته مهندسي فن آوري اطلاعات در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز قبولی در رشته هوشبری 94

رتبه و تراز مورد نیاز قبولی در رشته هوشبری 94 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته هوشبری و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره تحصيلي تلفني سبز تدريس ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته بینایی سنجی کنکور 94

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته بینایی سنجی کنکور 94 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته بینایی سنجی و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره تحصيلي ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی 94

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی پزشکی 94 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته مهندسی پزشکی و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره تحصيلي تلفني ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم برای رشته پروتزهاي دنداني انتخاب رشته 94

رتبه و تراز لازم برای رشته پروتزهاي دنداني انتخاب رشته 94 براي قبولي در رشته پروتزهاي دنداني چه ترازي لازم است؟ در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته پروتزهاي دنداني در دانشگاه هاي مختلفارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي ...

متن کامل »