خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 37)

رتبه و تراز قبولی

رتبه و تراز لازم قبولي در رشته علوم تغذيه -انتخاب رشته سال 94

رتبه و تراز لازم قبولي در رشته علوم تغذيه -انتخاب رشته سال 94 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته علوم تغذیه و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره ...

متن کامل »

تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته آمار – انتخاب رشته 94

تراز و رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته آمار – انتخاب رشته 94 در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته آمار در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مامایی کنکور 94

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در رشته مامایی کنکور 94-95 برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته مامایی و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره تحصيلي ...

متن کامل »

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی معدن

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته مهندسی معدن در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  مهندسي معدن در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم قبولی در رشته ریاضی آزمون سراسری 94

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته ریاضی آزمون سرسری 94 در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته رياضي در دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از ...

متن کامل »

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته ی اتاق عمل کنکور 94

رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته ی اتاق عمل برای اطلاع از رتبه دقیق مورد نیاز قبولی در رشته اتاق عمل و سایر رشته ها در تمامی دانشگاه های کشور با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس بگیرید تماس از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت 9099071647 مرکز مشاوره تحصيلي تلفني سبز ...

متن کامل »

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی پلیمر

رتبه و تراز لازم برای قبولی در رشته مهندسی پلیمر در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  مهندسي پليمردر دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است که از کانون هاي ...

متن کامل »

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در مهندسی هوا و فضا

رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در مهندسی هوا و فضا در جدول زير تراز آخرين فرد قبول شده کانوني در رشته  مهندسي هوا و فضادر دانشگاه هاي مختلف ارائه شده است. اطلاعات ديگري که در اين جدول وجود دارد  و براي شما جالب خواهد بود  ،  اين است ...

متن کامل »