خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 30)

رتبه و تراز قبولی

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 95

آخرین رتبه قبولی پزشکی دانشگاه سراسری 95

آخرین رتبه و حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی پزشکی دانشگاه دولتی 95 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته پزشکی 95 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . اطلاع از آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد مورد نیار برای ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 94

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 94

رتبه مورد نیاز برای قبولی رشته پرستاری دانشگاه آزاد 94 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره رتبه قبولی رشته پرستاری در دانشگاه آزاد با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . انتخاب رشته دانشگاه آزاد مانند انتخاب رشته کنکور سراسری ...

متن کامل »

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته داروسازی 94 – 95

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته داروسازی 94 – 95

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته داروسازی 95 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت آزاد رشته داروسازی سال 95 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 توجه : از رتبه و تراز های قبولی تکمیل ظرفیت رشته ...

متن کامل »

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پرستاری 94 – 95

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پرستاری 94 – 95

رتبه قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پرستاری 95 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره تراز قبولی تکمیل ظرفیت با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . توجه : از رتبه و تراز های قبولی تکمیل ظرفیت رشته پرستاری دانشگاه آزاد اطلاعات ...

متن کامل »

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته دندان پزشکی 94 – 95

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته دندان پزشکی 94 – 95

رتبه و تراز مورد نیاز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته دندان پزشکی 95 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت رشته دندان پزشکی دانشگاه آزاد با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . توجه : ...

متن کامل »

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پزشکی 94 – 95

رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پزشکی 94 - 95

رتبه و تراز مورد نیاز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد رشته پزشکی 95 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه و تراز قبولی تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد در سال 95 با مشاوران سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . توجه : از رتبه ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس بین الملل 95

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس بین الملل 95

درصد مورد نیاز و نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) سال 95 – 96 نمونه کارنامه های زیر برای اطلاع از رتبه و درصد آخرین قبولی های هر دانشگاه در رشته پرستاری می باشد.این کارنامه ها مربوط به سال 94 – 95 هستند.برای اطلاع از ...

متن کامل »

حداقل درصد مورد نیاز قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی 95 – 96

حداقل درصد مورد نیاز قبولی در رشته پزشکی دانشگاه دولتی 95 - 96

نمونه کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه سراسری سال 95 – 96 نمونه کارنامه های زیر برای اطلاع از رتبه و درصد آخرین قبولی های هر دانشگاه در رشته پزشکی می باشد.این کارنامه ها مربوط به سال 94-95 هستند.برای اطلاع از نمونه کارنامه های دیگر به بخش رتبه و ...

متن کامل »

کارنامه آخرین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی

کارنامه آخرین فرد قبولی ، رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی

رتبه قبولی در 3 رشته پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی رشته ها با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 . رتبه قبولی در رشته پزشکی آزاد.   . رتبه قبولی در ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و سراسری 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و سراسری 95 - 96

 رتبه و تراز قبولی رشته داروسازی دانشگاه آزاد و دولتی 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی رشته داروسازی با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اطلاع از رتبه و تراز مورد نیاز برای قبولی در هر رشته ...

متن کامل »