خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 30)

رتبه و تراز قبولی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه همدان  95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یک رشته علمی است که زیر ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه کاشان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه کاشان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه کاشان 95 – 96   برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه کاشان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری که جزو یکی از رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه مازندران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه مازندران 95 - 96

 درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه مازندران – ساری 95 – 96   برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه  مازندران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به این که ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه گیلان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه گیلان 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه گیلان 95 – 96     برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه گیلان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای اطلاع بیشتر شما داوطلبان در ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شاهرود 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شاهرود 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه شاهرود 95 – 96     برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه شاهرود 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در خصوص رشته پرستاری که مورد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به تقاضای زیاد ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تهران 95 - 96

درصد و تراز قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اطلاع از آخرین رتبه های قبولی رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد 95 - 96

حداقل تراز و درصد قبولی رشته پرستاری دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96 برای دریافت اطلاعات درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته پرستاری یکی از ...

متن کامل »

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 95

نمونه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 95

رتبه قبولی کارشناسی ارشد و نمونه کارنامه کنکور ارشد 95 رتبه مورد نیاز برای قبولی در رشته های مقطع کارشناسی ارشد کمک زیادی به انتخاب رشته صحیح خواهد کرد.نمونه کارنامه های زیر مربوط به سال 95 بوده و رتبه های برتر کنکور دانشگاه آزاد 95 در مقطع ارشد را نشان ...

متن کامل »

کارنامه های کنکور 96

کارنامه های کنکور 95

کارنامه های کنکور 96 سوالات زیادی درباره کارنامه های کنکور 96 از مشاوران مرکز سبزتدریس شده است که تصمیم گرفتیم در این مطلب کارنامه های رشته پزشکی ، کارنامه های رشته های پیراپزشکی ، رشته های مهم انسانی و ریاضی را قرار دهیم.این کارنامه ها مربوط به کنکور سال 95 ...

متن کامل »