خانه / رتبه و تراز قبولی (برگه 10)

رتبه و تراز قبولی

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی زنجان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی زنجان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری زنجان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی زنجان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی لرستان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری لرستان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی لرستان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  طول ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی قزوین 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی قزوین 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری قزوین 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی قزوین 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی مشهد 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آشنایی ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کردستان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کردستان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری کردستان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی کردستان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 رشته ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی همدان 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی همدان 95 - 96

حداقل درصد مورد نیاز برای قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه سراسری همدان 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی همدان 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بابل 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بابل 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بابل 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بابل 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم و نهم و رقابت ...

متن کامل »

حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96

حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 - 96

حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی مشهد 95 - 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی مشهد 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه سراسری مشهد 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 اگر بخواهیم ...

متن کامل »

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 - 96

کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی شهید بهشتی تهران 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور ...

متن کامل »