خانه / تیزهوشان (برگه 4)

تیزهوشان

تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان دلیجان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان دلیجان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان دلیجان 96 – 97   برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان دلیجان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفرش 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفرش 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفرش 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان تفرش 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان هر ساله اقدام به پذیرش دانش آموزان در پایه های ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کردکوی 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کردکوی 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کردکوی 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان کردکوی 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان در طی چندین سال گذشته دانش آموزان بسیاری را در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فامنین 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فامنین 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فامنین 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان فامنین 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی تحصیل در مقاطع ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ساوه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ساوه 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ساوه 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ساوه 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان هر ساله اقدام به پذیرش دانش آموزان در پایه های ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نوشهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نوشهر 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نوشهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان نوشهر 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان هر ساله اقدام به پذیرش دانش آموزان در پایه های ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان محمود آباد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان محمود آباد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان محمود آباد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان محمود آباد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان گرامی توجه داشته باشید که شرط اصلی برای ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهشهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهشهر 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهشهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان بهشهر 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان و اولیاء محترم توجه داشته باشید که شرط اصلی برای ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان رامسر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان رامسر 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان رامسر 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان رامسر 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 در رابطه با نحوه پذیرش دانش آموزان در مدارس تیزهوشان به اطلاعتان ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان الیگودرز 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان الیگودرز 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان الیگودرز 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان الیگودرز 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  در طی چندین سال اخیر شاهد جذب دانش آموزان بسیاری در پایه ...

متن کامل »