خانه / تیزهوشان (برگه 20)

تیزهوشان

تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان گرگان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان گرگان 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان گرگان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان گرگان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بیرجند 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بیرجند 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بیرجند 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بیرجند 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی، تحصیل در مقاطع بالا اهمیت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بجنورد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بجنورد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بجنورد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بجنورد 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان مشهد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان مشهد 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان مشهد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان مشهد 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان کرج 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان کرج 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان کرج 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان کرج 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شیراز 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شیراز 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شیراز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شیراز 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان تبریز 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان تبریز 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان تبریز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان تبریز 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اهواز 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اهواز 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اهواز 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اهواز 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع امروزی ، تحصیل در ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه علم در جوامع ...

متن کامل »