خانه / تیزهوشان

تیزهوشان

تیزهوشان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پاکدشت 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ششم به ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 - 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 – 97 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهر کرد 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 باتوجه به اینکه هرساله شاهد برگزاری آزمون تیزهوشان در پایه های ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان بندرعباس 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالاتر ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ساری 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ساری 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ساری 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ساری 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ورامین 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ورامین 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان ورامین 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ورامین 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه والای علم در جوامع امروزی، تحصیل در مقاطع ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان یاسوج 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان یاسوج 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان یاسوج 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان یاسوج 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی، تحصیل در مقاطع بالا اهمیت ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ارومیه 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ارومیه 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ارومیه 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ارومیه 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 به دلیل جایگاه  والای علم در جوامع امروزی ، تحصیل در مقاطع بالا ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهریار 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهریار 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان شهریار 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهریار 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه والای علم در جوامع امروزی، تحصیل در مقاطع ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اسلامشهر 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اسلامشهر 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان اسلامشهر 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان اسلامشهر 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه والای علم در جوامع امروزی، تحصیل در مقاطع ...

متن کامل »

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان رباط کریم 96 – 97

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان رباط کریم 96 - 97

 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان شهرستان رباط کریم 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره اعلام نتایج آزمون تیزهوشان رباط کریم 96 – 97  با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 با توجه به جایگاه والای علم در جوامع امروزی، تحصیل ...

متن کامل »