خانه / تیزهوشان

تیزهوشان

تیزهوشان

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مرکزی 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مرکزی  96 – 97 دانش ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 - 97

 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 -97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان هرمزگان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان استان هرمزگان در پایه های ششم و نهم که ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 - 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان همدان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 برای آگاهی   آن دسته از داوطلبان پایه ششم به ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان مازندران به دلیل علاقه ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 - 97

چگونگی و زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 -97 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گیلان 96 -97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647  دانش آموزان استان گیلان توجه داشته باشید که برای ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 - 97

 تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کردستان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان پایه ششم و نهم استان کردستان که ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمان 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمان 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 دانش آموزان پایه های ششم و نهم استان کرمان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کرمانشاه 96  – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 مدارس تیزهوشان در طی سال های اخیر به دلیل ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان کهگیلویه و بویراحمد 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان کهگیلویه و بویراحمد 96 - 97

تاریخ زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد  96 – 97 برای کسب اطلاعات درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان کهگیلویه و بویراحمد 96  – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان ...

متن کامل »

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97

ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 - 97

چگونگی و زمان ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97 برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره نحوه ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گلستان 96 – 97 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647 ثبت نام آزمون تیزهوشان استان گلستان  هم ...

متن کامل »