خانه / رتبه و تراز قبولی / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

درصد و رتبه قبولی مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 - 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

نحوه پذیرش داوطلبان در دانشگاه تربیت معلم به این صورت است که وزارت آموزش و پرورش کشور به منظور تامین نیروی انسانی آموزشی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی از میان داوطلبان واجد شرایط  اقدام به پذیرش دانشجو می نماید که داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی این امکان را خواهند داشت تا پس از انتخاب رشته به ادامه تحصیل بپردازند.در ادامه مطلب می توانید چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 را مشاهده نمایید.برای اطلاع از حداقل درصد و کارنامه آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه دولتی 95 – 96 کلیک نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 1

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 6717 رتبه کشوری : 12645
نام درس درصد
ادبيات فارسي 31%
عربي 35%
معارف 63%
زبان 43%
رياضيات 30%
فيزيك 43%
شيمي 7%

رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1282 رتبه کشوری : 4036
نام درس درصد
ادبيات فارسي 62%
عربي 74%
معارف 76%
زبان 59%
رياضيات 26%
فيزيك 40%
شيمي 30%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2090 رتبه کشوری : 6344
نام درس درصد
ادبيات فارسي 56%
عربي 25%
معارف 67%
زبان 69%
رياضيات 38%
فيزيك 36%
شيمي 25%

درصد قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2602 رتبه کشوری : 7766
نام درس درصد
ادبيات فارسي 62%
عربي 48%
معارف 87%
زبان 35%
رياضيات 32%
فيزيك 20%
شيمي 19%

کارنامه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 4350 رتبه کشوری : 12457
نام درس درصد
ادبيات فارسي 50%
عربي 34%
معارف 70%
زبان 38%
رياضيات 16%
فيزيك 23%
شيمي 19%

رتبه قبولی رشته  مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 6391 رتبه کشوری : 17748
نام درس درصد
ادبيات فارسي 48%
عربي 20%
معارف 37%
زبان 51%
رياضيات 15%
فيزيك 14%
شيمي 25%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 341 رتبه کشوری : 4570
نام درس درصد
ادبيات فارسي 50%
عربي 60%
معارف 72%
زبان 57%
رياضيات 32%
فيزيك 51%
شيمي 35%

درصد قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1045 رتبه کشوری : 10829
نام درس درصد
ادبيات فارسي 58%
عربي 68%
معارف 69%
زبان 24%
رياضيات 23%
فيزيك 36%
شيمي 7%

کارنامه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2003 رتبه کشوری : 17767
نام درس درصد
ادبيات فارسي 29%
عربي 42%
معارف 49%
زبان 34%
رياضيات 9%
فيزيك 20%
شيمي 18%

رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2727 رتبه کشوری : 22379
نام درس درصد
ادبيات فارسي 56%
عربي 56%
معارف 69%
زبان 16%
رياضيات 1%
فيزيك 24%
شيمي 18%

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی معماری دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 - 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96

درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – ...