خانه / رتبه و تراز قبولی / کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

درصد و رتبه قبولی مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 - 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

دانشگاه تربیت معلم به نحوی مرکز آموزش عالی محسوب می شود که با هدف تربیت و پرورش دبیران و آموزگاران برای سطوح های مختلف آموزشی تدوین گردیده است.ضمن اینکه در ایران مراکز تربیت معلم در قالب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان طراحی شده است که وظیفه تربیت و تامین دبیران آموزش و پرورش را دانشگاه فرهنگیان بر عهده دارد.همچنین افراد پذیرفته شده و شاغل به تحصیل در تربیت معلم از حقوق دانشجویی هم برخوردار خواهند بود.در ادامه مطلب چندین نمونه از کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 را در اختیارتان قرار داده ایم.بر ای اطلاع از نمونه کارنامه قبولی کنکور سراسری 96 رشته ریاضی کلیک نمایید.

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 1

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 3724 رتبه کشوری : 6550
نام درس درصد
ادبيات فارسي 54%
عربي 37%
معارف 64%
زبان 8%
رياضيات 36%
فيزيك 35%
شيمي 36%

رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 1

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 4006 رتبه کشوری : 7148
نام درس درصد
ادبيات فارسي 38%
عربي 44%
معارف 67%
زبان 20%
رياضيات 49%
فيزيك 38%
شيمي 18%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 851 رتبه کشوری : 2726
نام درس درصد
ادبيات فارسي 63%
عربي 52%
معارف 83%
زبان 52%
رياضيات 24%
فيزيك 68%
شيمي 47%

درصد قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 1258 رتبه کشوری : 3964
نام درس درصد
ادبيات فارسي 66%
عربي 42%
معارف 74%
زبان 80%
رياضيات 36%
فيزيك 34%
شيمي 36%

کارنامه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 2895 رتبه کشوری : 8539
نام درس درصد
ادبيات فارسي 55%
عربي 60%
معارف 87%
زبان 88%
رياضيات 22%
فيزيك 36%
شيمي 8%

رتبه قبولی رشته  مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 2

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 5896 رتبه کشوری : 16377
نام درس درصد
ادبيات فارسي 25%
عربي 18%
معارف 48%
زبان 42%
رياضيات 21%
فيزيك 24%
شيمي 25%

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 104 رتبه کشوری : 1693
نام درس درصد
ادبيات فارسي 67%
عربي 74%
معارف 75%
زبان 52%
رياضيات 54%
فيزيك 66%
شيمي 34%

درصد قبولی رشته  مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 242 رتبه کشوری : 3526
نام درس درصد
ادبيات فارسي 66%
عربي 6%
معارف 78%
زبان 30%
رياضيات 29%
فيزيك 45%
شيمي 44%

کارنامه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 506 رتبه کشوری : 6344
نام درس درصد
ادبيات فارسي 28%
عربي 29%
معارف 75%
زبان 28%
رياضيات 42%
فيزيك 56%
شيمي 25%

رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجايی -تهران – روزانه – منطقه 3

رشته : رياضي رتبه در منطقه : 734 رتبه کشوری : 8287
نام درس درصد
ادبيات فارسي 55%
عربي 70%
معارف 84%
زبان 59%
رياضيات 24%
فيزيك 45%
شيمي 6%

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه تربیت معلم 95 – 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 - 96

کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96

درصد و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره کارنامه و رتبه قبولی رشته مهندسی شیمی دانشگاه پردیس خودگردان 95 – ...