خانه / انتخاب رشته / میزان شهریه دانشگاه شبانه

میزان شهریه دانشگاه شبانه

میزان شهریه دانشگاه شبانه کارشناسی ، ارشد ، دکتری

شهریه دانشگاه شبانه

شهریه دانشگاه شبانه

برای کسب هرگونه اطلاعات درخصوص میزان شهریه دانشگاه شبانه با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

چنانچه قصد تحصیل در دوره های تحصیلی دانشگاه شبانه (نوبت دوم) را دارید لازم است بدانید که در صورت مجاز شدن به انتخاب رشته امکان تحصیل در دوره های تحصیلی نوبت دوم را خواهید داشت.در خصوص مواد امتحانی و ضرایب دروس رشته های دوره های تحصیلی دانشگاه شبانه (نوبت دوم) نیز لازم است بگوییم که هیچ تفاوتی با مواد امتحانی و ضرایب دوره های روزانه ندارد و ساعات تشکیل کلاس ها بستگی به دانشگاه پذیرنده دارد.اما به در رابطه با سرویس ایاب و ذهاب و خوابگاه دانشجویی لازم است بگوییم که در دوره های تحصیلی دانشگاه شبانه به دانشجویان خوابگاه و سرویس تعلق نمی گیرد بنابراین بهتر است اگر خواستار تحصیل در دوره های تحصیلی شبانه هستید  کد رشته‌های شهر محل سکونت خود را انتخاب نمایید .

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) 96 در تمامی مقاطع تحصیلی

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی پیوسته سال 96

*میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,90,000 تا 5,940,700 (ریال)

*میزان شهریه دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :173,500 تا 1,055,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :315,000 تا 1,060,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس پایه نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :288,000 تا 1,055,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :417,000 تا 1,580,000 (ریال)

*میزان شهریه ثابت مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :2,152,000 تا 8,495,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :173,000 تا 1,052,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :347,000 تا 1,364,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس پایه نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :290,000 تا 1,201,000 (ریال)

*میزان شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی : 518,000 تا 1,802,000 (ریال)

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی ارشد سال 96

*میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :7,391,100 (ریال)

*میزان شهریه متغیر نظری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,312,100 (ریال)

*میزان شهریه متغیر عملی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,973,000 (ریال)

*میزان شهریه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :4,921,500 (ریال)

*میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :8,205,000 (ریال)

*میزان شهریه متغیر نظری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی:1,971,500 (ریال)

*میزان شهریه متغیر عملی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :2,955,000 (ریال)

*میزان شهریه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی:4,924,000 (ریال)

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم)  در مقطع دکتری سال 96

*میزان شهریه ثابت در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :25,050,000 تا 48,605,000 (ریال)

*میزان شهریه متغیر نظری به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :4,605,000 تا 9,435,000 (ریال)

*میزان شهریه متغیر عملی به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :5,569,000 تا 9,778,000 (ریال)

*میزان شهریه پایان نامه به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :7,921,000 تا 14,970,000 (ریال)

*میزان شهریه ثابت در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :30,005,000 تا 55,007,000 (ریال)

*میزان شهریه متغیر نظری به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :5,751,200 تا 9,919,100 (ریال)

*میزان شهریه متغیر عملی به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :6,958,100 تا 10,373,000 (ریال)

*میزان شهریه پایان نامه به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :8,284,000 تا 19,553,300 (ریال)

 

آیا امکان انتقال دانشجویان دوره های تحصیلی شبانه( نوبت دوم ) به روزانه امکان پذیر است؟

دانشجویان دوره‌های نوبت دوم تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود. اما در پاسخ به این سوال که آیا امکان انتقال دانشجویان دوره های تحصیلی شبانه( نوبت دوم ) به روزانه امکان پذیر است یا نه؟ باید بگوییم که پاسخ منفی است و امکان انتقال دانشجویان وجود نخواهد داشت.از دیگر سوالات متداولی که در خصوص مدرک دانشگاه شبانه برای دانشجویان مطرح می شود این است که آیا عنوان نوبت دوم در مدرک دانشجویان قید خواهد شد که باید بگوییم در مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های تحصیلی شبانه عنوان نوبت دوم قید نخواهد شد.

برای کسب اطلاع از تاریخ برگزاری کنکور سراسری 96 ،انتخاب رشته ارشد 96 ،شهریه دانشگاه پردیس، تحصیل پزشکی در خارج از کشور،  شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97  می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس تماس بگیرید.

برای کسب هرگونه اطلاعات درخصوص میزان شهریه دانشگاه شبانه با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن ...