خانه / انتخاب رشته / میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 – 97

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه 96

برای کسب هرگونه اطلاعات درخصوص میزان شهریه دانشگاه شبانه 96 کارشناسی، ارشد و دکتری با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

در رابطه با دانشگاه شبانه که عنوان آن به دوره های تحصیلی نوبت دوم تغییر یافته است باید بگوییم که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته این امکان را خواهند داشت تا رشته‌های تحصیلی نوبت دوم را انتخاب نمایند. مواد امتحانی و ضرایب دروس هر یک از رشته‌های تحصیلی دوره‌های نوبت دوم همانند مواد امتحانی و ضرایب رشته مربوط در دوره روزانه است.نکته دیگری که در خصوص دوره های تحصیلی نوبت دوم باید بدانید این است که به دلیل عدم ارائه خوابگاه، سرویس ایاب و ذهاب و مسائل رفاهی توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجری دوره‌های نوبت دوم بنابراین پیشنهاد می کنیم انتخاب خود را بومی کرده و کد رشته‌های شهر محل سکونت خود را انتخاب نمایید.در رابطه با ساعات تشکیل کلاس های دوره نوبت دوم (شبانه) نیز توجه داشته باشید که ساعات تشکیل کلاس ها بستگی به دانشگاه پذیرنده دارد.

نحوه اعطای مدرک و انتقال دانشجویان دوره های تحصیلی شبانه( نوبت دوم )

در خصوص انتقال دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم ) به دوره های روزانه لازم است بدانید که این امر امکان پذیر نخواهد بود و امکان انتقال دانشجویان به دوره های روزانه مجاز نخواهد بود.ضمن اینکه به خاطر داشته باشید که دانشجویان دوره‌های نوبت دوم تابع مقررات آموزشی دانشجویان دوره روزانه خواهند بود.همچنین در خصوص ذکر عنوان نوبت دوم در مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های شبانه (نوبت دوم) لازم است بگوییم که طبق مصوبات وزارت علوم در مدرک فارغ التحصیلی دانشجویان دوره های شبانه عنوان نوبت دوم ذکر نخواهد شد.

میزان شهریه دانشگاه دوره‌های شبانه (نوبت دوم) 

آگاهی از میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) برای دانشجویانی که قصد تحصیل در دوره های شبانه (نوبت دوم) را دارند بسیار حائز اهمیت می باشد بنابراین در خصوص میزان شهریه ثابت و متغیر در این دانشگاه به اطلاعتان می رسانیم که : میزان شهریه ثابت دانشگاه‌های اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، خوارزمی، شهیدبهشتی، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت ایران و فردوسی مشهد برای گروه علوم انسانی چهار میلیون و 500 هزار ریال در هر نیمسال، شهریه متغییر هر واحد 800 هزار ریال و شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، سه میلیون ریال) است.

شهریه ثابت دانشگاه‌های مذکور برای سایر گروه‌های آموزشی در هر نیمسال پنج میلیون ریال، شهریه متغییر هر واحد یک میلیون و 200 هزار ریال و شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، سه میلیون ریال) است.

میزان شهریه ثابت سایر دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی دولتی گروه آموزشی علوم انسانی سه میلیون و 600 هزار ریال در هر نیمسال، شهریه متغییر هر واحد 700 هزار ریال، شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، دو میلیون و 500 هزار ریال) است، همچنین میزان شهریه ثابت سایر گروه‌های آموزشی در هر نیمسال چهار میلیون ریال، شهریه متغییر هر واحد800 هزار ریال، شهریه هر واحد پایان‌نامه (نظری، دو میلیون ریال) و (آزمایشگاهی و کارگاهی، دو میلیون و 500 هزار ریال) است.

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی پیوسته سال 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم) در مقطع کارشناسی ارشد سال 96

میزان شهریه دانشگاه شبانه (نوبت دوم)  در مقطع دکتری سال 96

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,90,000 تا 5,940,700 (ریال)

میزان شهریه دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :173,500 تا 1,055,000 (ریال)

میزان شهریه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :315,000 تا 1,060,000 (ریال)

میزان شهریه دروس پایه نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :288,000 تا 1,055,000 (ریال)

میزان شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :417,000 تا 1,580,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :2,152,000 تا 8,495,000 (ریال)

میزان شهریه دروس عمومی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :173,000 تا 1,052,000 (ریال)

میزان شهریه دروس تخصصی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :347,000 تا 1,364,000 (ریال)

میزان شهریه دروس پایه نظری در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی :290,000 تا 1,201,000 (ریال)

میزان شهریه دروس آزمایشگاهی – عملی و کارگاهی در مقطع کارشناسی دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم کشاورزی : 518,000 تا 1,802,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :7,391,100 (ریال)

میزان شهریه متغیر نظری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,312,100 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :1,973,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :4,921,500 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :8,205,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر نظری در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی:1,971,500 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :2,955,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی:4,924,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :25,050,000 تا 48,605,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر نظری به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :4,605,000 تا 9,435,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :5,569,000 تا 9,778,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی علوم انسانی :7,921,000 تا 14,970,000 (ریال)

میزان شهریه ثابت در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :30,005,000 تا 55,007,000 (ریال)

میزان شهریه متغیر نظری به ازای هر واحددر مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :5,751,200 تا 9,919,100 (ریال)

میزان شهریه متغیر عملی به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :6,958,100 تا 10,373,000 (ریال)

میزان شهریه پایان نامه به ازای هر واحد در مقطع دکتری دانشگاه شبانه گروه آموزشی فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی :8,284,000 تا 19,553,300 (ریال)

 

برای کسب اطلاع از  لیست رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی،  ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور،  شهریه دانشگاه علمی کاربردی 96 – 97 ، شهریه دانشگاه پردیس، شهریه دانشگاه پیام نور 96  می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی سبزتدریس تماس بگیرید.

.

برای کسب هرگونه اطلاعات درخصوص شهریه دانشگاه شبانه 96 (3 مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری) با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

5 نظر

  1. سلام
    برای قبولی در رشته ی پرستاری شبانه حدودن چ رتبه ای لازمه؟

  2. سلام شهریه برای ارشد پرستاری شبانه بهشتی دزهرنمیسال کلا چقدره

    • مشاور سبزتدریس

      سلام. شهریه شبانه پرستاری کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی حدود 2/5 الی 3 میلیونه.

  3. سلام.میزان شهریه شبانه بهشتی در مقطع ارشد برای رشته شیمی تجزیه چقدره؟

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن ...