خانه / کنکور و مدارس / تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات کتاب های درسی و منابع کنکور 96 نسبت به سال 95

%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-96

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره تغییرات منابع کنکور 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

.

با توجه به تغییرات بوجود آمده در کتابهای درسی در سال 96 ،پیشنهاد میشود که دانش آموزان جهت موفقیت در کنکور 96 از تغییرات بوجود آمده در کتابهای درسی اطلاعات لازم را کسب کنند.در این قسمت تغییرات بوجود آمده در منابع کنکور 96 را عنوان خواهیم کرد.

 

1.دروس ریاضی ،دینی ،زبان انگلیسی،فیزیک پیش و شیمی بدون تغییر هستند.

2.کتاب عربی بدون تغییراست  اما عربی 1دارای تغییرجزئی میباشد

3.کتاب زیست شناسی دارای تغییر خیلی جزئی میباشد.

 

کتاب زیست شناسی 2

تغییر جزئی در تصویر ماهی در صفحه ی ۱۱۴

 

کتاب زیست شناسی 3

جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰ حذف شده است

 

زیست پیش دانشگاهی

واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹ تبدیل شده است

ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰ تبدیل شده است

در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶ تغییرکرده است

توضیح شکل در صفحه ی ۲۴ تغییرکرده است

کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳ تبدیل شده است

جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵ تغییر مختصر کرده است

یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸ اضافه شده است

کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸ تبدیل شده است

یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱ اضافه شده است

مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹ اضافه شده است

4.کتاب فیزیک 1 تغییر کلی و فیزیک 2:تغییرات جزئی و کلی در 2فصل

فیزیک ۱ فصل ۱ :

فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ی ۵ از کتاب قبلی حذف شده است

زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴اضافه شده است.

توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ی ۴با تغییرکرده است

مثال ۱ تغییر کرده و مثال شماره ی ۲ در صفحه ی ۵ اضافه شده است

توضیح انرژی جنبشی در صفحه ی ۶تغییر کرده است

مثال شماره ۳ و ۴ و شکل ۱ – ۹ به صفحه ی ۶ اضافه شده است

تمرین ۲ در صفحه ی ۷تغییر کرده است

مثال شماره ی ۵ و تمرین شماره ی ۳ به صفحه ی ۸اضافه شده است

پاسخ دهید ۲ در صفحه ی ۹تغییر کرده است

مثال ۶ به صفحه ی ۹اضافه شده است

تمرین ۴ در صفحه ی ۱۰تغییر کرده است

مثال ۷ و تمرین ۵ به صفحه ی ۱۰اضافه شده است

توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ی ۱۱تغیر کرده است

آزمایش کنید ۱ به صفحه ی ۱۱اضافه شده است

مثال ۸ به فعالیت ۲اضافه شده است

توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ی ۱۲تغییر کرده است

مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ی ۱۳اضافه شده است

توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ی ۱۳تغییر کرده است

فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ی ۱۴اضافه شده است

توضیح انرژی باد در صفحه ی ۱۷تغییر کرده است

توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ی ۱۹تغییر کرده است

زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱اضافه شده است

فعالیت ۶ به صفحه ی ۲۱اضافه شده است

فیزیک 1 فصل ۲

شکل های ۲ – ۱ و ۲ – ۲  به صفحه ی ۲۸اضافه شده است

زندگی نامه ی آندره سلسیوس به صفحه ی ۲۹اضافه شده است

ساخت دماسنج ومدرج­ساختن­دماسنج­که­درکتاب­قبلی­درصفحه­ی ۳۴ قرار داشت حذف شده است

شکل ۲ – ۳ و فعالیت ۲ در صفحه ی ۳۰ اضافه شده است

بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی در صفحه ی ۳۱اضافه شده است

زندگی نامه ی ابن شاطر به صفحه ی ۳۳ اضافه شده است

توضیح رسانش گرما در صفحه ی ۳۴ تغییر کرده است

فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ی ۳۵ اضافه شده است

آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ در صفحه ی ۳۶اضافه شده است

توضیحات گرمای ویژه در صفحه ی ۳۸تغییر کرده است

فناوری و کاربرد در صفحه ی ۳۶تغییر کرده است

در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹تغییر کرده است

مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ی ۴۰اضافه شده است

پرسش ها و تمرین های فصل دو در صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵ت ۲۳ و ۲۴ و ۲۵

فیزیک 1فصل 3

ساختار اتمی در صفحه ی ۴۷اضافه شده است

به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود .

یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی در صفحات ۵۰ و ۵۳

یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی در صفحه ی ۶۶

یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۷

بهای انرژی الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۹و ۲۶

فیزیک 1فصل 4

پاسخ دهید ۱ در صفحه ی ۷۸ تغییر کرده است

شکل ۴ – ۱ و ۴ – ۳ در صفحه ی ۷۸اضافه شده است

توضیحاتی به متن در صفحه ی ۷۹اضافه شده است

زندگی نامه ی ابن سنان در صفحه ی ۸۱ اضافه شده است

فعالیت ۴ و شکل ۴ – ۹ در صفحه ی ۸۳ تغییر کرده است

فعالیت ۵ در صفحه ی ۸۴اضافه شده است

ویژگی های تصویر در آینه ی تخت و کامل تر شدن آن در صفحه ی ۸۴ اضافه شده است

فعالیت ۶ در صفحه ی ۸۵ اضافه شده است

توضیح کانون آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۶تغییر کرده است

توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۷تغییر کرده است

فعالیت ۸ در صفحه ی ۸۷ اضافه شده است

توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ی ۸۸تغییر کرده است

فعالیت ۹ در صفحه ی ۹۰اضافه شده است

فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ی ۹۱اضافه شده است

توضیح کانون آینه ی محدب در صفحه ی ۹۱تغییر کرده است

توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه های محدب در صفحه ی ۹۲تغییر کرده است

فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۹۲اضافه شده است

فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۹۳اضافه شده است

فعالیت ۱۳ و مثال ۱ به در صفحه ی ۹۴اضافه شده است

معادله ی آینه های کروی به صفحه ی ۹۴اضافه شده است

مثال ۲ و مثال ۳ و تمرین ۱ به صفحه ی ۹۵اضافه شده است

فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ی ۹۶اضافه شده است

مثال ۵ و ۶ در صفحه ی ۹۷تغییر کرده است

مثال ۷ در صفحه ی ۹۸ اضافه شده است

پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ی ۹۹اضافه شده است

فعالیت ۱۵ در صفحه ی ۱۰۰اضافه شده است

پرسش های و مسائل در صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵تغییر کرده است

فیزیک 1فصل 5

آزمایش کنید ۲ در صفحه ی ۱۰۸تغییر کرده است

زندگی نامه ی ویلبرورد اسنل به صفحه ی ۱۱۰ اضافه شده است

قانون اسنل و توضیحات آن در صفحه ی ۱۱۰ اضافه شده است

تمرین ۱ در صفحه ی ۱۱۱ اضافه شده است

فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ی ۱۱۲ اضافه شده است

مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ی ۱۱۳ اضافه شده است

زندگی نامه ی ابن هیثم در صفحه ی ۱۱۴ آورده شده است

جدول ضریب شکست مواد در صفحه ی ۱۱۴ تغییرکرده است

توضیح زاویه حد در صفحه ی ۱۱۶ تغییرکرده است

آزمایش کنید ۵ در صفحه ی ۱۱۶ اضافه شده است

مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ی ۱۱۷ اضافه شده است

توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب در صفحه ی ۱۱۹ تغییرکرده است

توضیح طیف نور سفید در صفحه ی ۱۲۱ اضافه شده است

مثال ۶ در صفحه ی ۱۲۲ اضافه شده است

توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳ تغییرکرده است

ویژگی های عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳ تغییرکرده است

آزمایش کنید ۷ در صفحه ی ۱۲۴ تغییرکرده است

کپی کردن از نام در صفحه ی ۱۲۴ تغییرکرده است

فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ی ۱۲۶ اضافه شده است

فعالیت ۱۰ در صفحه ی ۱۲۸ اضافه شده است

فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۱۳۰ اضافه شده است

معادله عدسی ها در صفحه ی ۱۳۰ اضافه شده است

تمرین ۳ در صفحه ی ۱۳۲ اضافه شده است

مثال ۹ در صفحه ی ۱۳۳ تغییرکرد است

مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۱۳۵ اضافه شده است

سه خط به متن درس در صفحه ی ۱۴۰ اضافه شده است

پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵ تغییرکرده است

فیزیک 2

توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئور گالیله در صفحه ی ۲ اضافه شده است

بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸ اضافه شده است

اضافه شدن تمرین ۳ – ۴ در صفحه ی ۶۵ اضافه شده است

تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد

سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵ در صفحه ی ۱۱۶

سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵ در صفحه های ۱۱۶ و ۱۱۷

تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .

تمرین ۶ – ۱ در صفحه ی ۱۲۰

حالت های ماده در صفحه ی ۱۲۷

فعالیت ۶ – ۲ در صفحه ی ۱۲۸

انتقال گرما در صفحه ی ۱۴۴

یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش 6

فیزیک 3

بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ی ۱۵۲ اضافه شده است

توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ی ۱۵۸

سوالات در قسمت مسئله ها در صفحه ی ۱۶۸ تغییرکرده است

سوال ۹ در صفحه ۱۶۹ و بخش مسئله ها اضافه شده است

برای کسب هرگونه اطلاعات درباره تغییرات منابع کنکور 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور – 9099071647

.

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

کارت کنکور سراسری 96

کارت کنکور سراسری 96

تاریخ و نحوه دریافت کارت کنکور سراسری 96 برای کسب اطلاعات درباره کارت کنکور سراسری 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر ...