خانه / اخبار کارشناسی ارشد و دکتری / منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 95 – 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 95 – 96

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 95 – 96

 مرکز مشاوره تحصیلی تلفنی سبز تدریس
مشاوره دهنده امور تحصیلی ، اموزشی ،کنکور
تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد 9099071647
تماس از 8 صبح تا 12 شب
حتی در روزهای تعطیل

منابع کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر در سه گرایش به شرح زیر می باشد.

هوش مصنوعی

زبان عمومي و تخصصي :

   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct

   رياضيات مهندسي:

1ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده  2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

   آمار و احتمال:

    1ـ آمار ریاضی تألیف والپول 2ـ آمار و احتمالات، دکتر نیکوکار، دانشگاه علم و صنعت 3ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر ملحوجی، دانشگاه صنعتي شریف 5 ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

   محاسبات عددي:

  1ـ تحليل عددي تأليف آلكينسن 2ـ روشهاي عددي تأليف ناكامورا 3ـ محاسبات و تحليل‌هاي عددي تأليف بلوم

   ساختمان‌هاي گسسته:

   1ـ رياضيات گسسته ، گریمالدی2ـ رياضي گسسته نوشته ترمبلي، گراسمن

   ساختمان داده:

  1ـ اصول ساختمان داده‌ها تأليف هرويتز 2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال تأليف تننباوم 3ـ ساختمان داده‌ها، CLRS

   نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها:

  1ـ مقدمه‌اي بر زبانهاي رسمي و ماشين تأليف لينز 2ـ تئوري محاسبات تأليف وود 3ـ تئوري زبانهاي رسمي تأليف روسز 45ـ کتاب نظریه زبان‌ها و محاسبات سیپسر

   مدارهاي منطقي:

 1ـ اصول طراحي ديجيتال تأليف واكرلي 2ـ طراحي سخت‌افزار مهندسي كامپيوتر تأليف موريس مانو

   معماري كامپيوتر:

 1ـ طراحي سيستم‌هاي كامپيوتري تأليف مانو  2ـ معماري كامپيوتر تأليف پترسون

   سيستم عامل:

  1ـ سيستمهاي عامل مدرن تأليف تننباوم 2ـ سيستمهاي عامل تأليف استالينگ 3ـ مفاهيم سيستمهاي عامل تأليف سيلبر شاتز

   مدارهاي الكتريكي:

1ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2ـ رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی 3ـ مدارهاي الكتريكي تاليف ويليام هيت

   طراحي الگوريتم

   1ـ CLRS

   2ـ اصول الگوريتم­هاي كامپيوتر تأليف هرويتز 4ـ الگوريتم­ها و ساختمان داده تأليف اي‌هو

   هوش مصنوعي:

   1ـ هوش مصنوعي تأليف راسل 2ـ هوش مصنوهي تأليف ريچ 3ـ پرولوگ تأليف براتكو

نرم افزار و الگوریتم

  زبان عمومي و تخصصي :

   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct

   رياضيات مهندسي:

1ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

   آمار و احتمال:

    1ـ آمار ریاضی تألیف والپول 2ـ  مبانی احتمال تألیف شلدون راس 3ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4 ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر محلوجی، دانشگاه صنعتي شریف 5 ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

   محاسبات عددي:

   1ـ تحليل عددي تأليف آلكينسن  2ـ روشهاي عددي تأليف ناكامورا  3ـ محاسبات و تحليل‌هاي عددي تأليف بلوم

   ساختمان‌هاي گسسته:

  1ـ رياضيات گسسته ، گریمالدی2ـ رياضي گسسته نوشته ترمبلي، گراسمن

   ساختمان داده:

   1ـ اصول ساختمان داده‌ها تأليف هرويتز 2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال تأليف تننباوم 3ـ ساختمان داده‌ها، CLRS

   نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها:

  1ـ مقدمه‌اي بر زبانهاي رسمي و ماشين تأليف لينز 2ـ تئوري محاسبات تأليف وود 3ـ تئوري زبانهاي رسمي تأليف روسز 4ـ کتاب نظریه زبان‌ها و محاسبات سیپسر

   مدارهاي منطقي:

1ـ اصول طراحي ديجيتال تأليف واكرلي 2ـ طراحي سخت‌افزار مهندسي كامپيوتر تأليف موريس مانو

   معماري كامپيوتر:

   1ـ طراحي سيستم‌هاي كامپيوتري تأليف مانو  2ـ معماري كامپيوتر تأليف پترسون

   سيستم عامل:

1ـ سيستمهاي عامل مدرن تأليف تننباوم 3ـ سيستمهاي عامل تأليف استالينگ 4ـ  مفاهيم سيستمهاي عامل تأليف سيلبر شاتز

   كامپايلر:

  1ـ اصول طراحي كامپايلر تأليف اي‌هو

   زبان‌هاي برنامه‌سازي:

 1ـ زبانهاي برنامه‌سازي تأليف پرات 2ـ اصول زبانهاي برنامه‌سازي تأليف هرويتز

   طراحي الگوريتم:

   1ـ CLRS

   2ـ اصول الگوريتمهاي كامپيوتر تأليف هرويتز 4ـ الگوريتمها و ساختمان داده تأليف اي‌هو

   پايگاه داده:

  1ـ پايگاه داده‌ها تأليف ديت 2ـ اصول پايگاه داده تأليف سيلبر شاتز

معماری کامپیوتر

  زبان عمومي و تخصصي :

   1ـ مقالات IEEE، Elfevier،Science Direct

   رياضيات مهندسي:

  1 ـ ریاضیات مهندسی پیشرفته، اروین کرویت سیک، ترجمه عالم زاده 2ـ متغیرهای مختلط، تألیف چرچیل

   آمار و احتمالات:

   1ـ آمار ریاضی تألیف والپول 2ـ مبانی احتمال تألیف شلدون راس 3ـ نظریه احتمال و کاربرد آن، دکتر اخوان نیاکی 4ـ کتاب و جزوه آمار مهندسی تألیف دکتر محلوجی، دانشگاه صنعتي شریف 5 ـ جزوه آمار، دکتر رئیسی، دانشگاه صنعتی اصفهان

   محاسبات عددي:

 1ـ تحليل عددي، تأليف آلكينسن 2ـ روش‌هاي عددي، تأليف ناكامورا 3ـ محاسبات و تحليل‌هاي عددي، تأليف بلوم

   ساختمان‌هاي گسسته:

  1ـ رياضيات گسسته، تاليف گریمالدی 2ـ رياضي گسسته نوشته ترمبلي، گراسمن

   ساختمان داده:

 1ـ اصول ساختمان داده‌ها، تأليف هرويتز 2ـ ساختمان داده‌ها با استفاده از پاسكال، تأليف تننباوم 3ـ ساختمان داده‌ها ـ CLRS

   نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها:

 1ـ مقدمه‌اي بر زبانهاي رسمي و ماشين، تأليف لينز2ـ تئوري محاسبات، تأليف وود 3ـ تئوري زبانهاي رسمي، تأليف روسز 4ـ کتاب نظریه‌ها و محاسبات تاليف سیپسر

   مدارهاي منطقي:

  1ـ اصول طراحي ديجيتال تأليف واكرلي 2ـ طراحي سخت‌افزار مهندسي كامپيوتر تأليف موريس مانو

   معماري كامپيوتر:

  1ـ كتاب طراحي سيستم‌هاي كامپيوتري تأليف مانو 2ـ كتاب معماري كامپيوتر تأليف پترسون

   سيستم عامل:

  1ـ سيستمهاي عامل مدرن تأليف تننباوم 2ـ سيستمهاي عامل تأليف استالينگ 3ـ مفاهيم سيستمهاي عامل تأليف سيلبر شاتز

   مدارهاي الكتريكي:

 1ـ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها، تألیف چارلز دسور، ارنست کوه، ترجمه و تکمیل: پرویز جبه دار مارالانی انتشارات دانشگاه تهران 2ـ رهیافت حل مسأله در مدارهای الکتریکی تألیف محمود دیانی 3ـ مدارهاي الكتريكي تاليف ويليام هيت

   VLSI:

1ـ اصول طراحي VLSI نوشته كامران شريف اشراقيان (ناشر: شيخ بهايي) 2ـ اصول طراحی مدارات VLSI، دکتر صاحب الزمانی، دانشگاه امیرکبیر

   الكترونيك ديجيتال:

1ـ الكترونيك ديجيتال تأليف مهدي صديقي ـ واليزاده و مهدي‌پور (انتشارات پلي‌تكنيك)  2ـ اصول و مباني الكترونيك ديجيتال ترجمه پوپك محبت‌زاده 3ـ اصول و مباني طراحی مدارات ديجيتال نوشته صالح و جکسون

   انتقال داده:

 1ـ كتاب انتقال داده ها و شبکه‌های کامپیوتری دکتر فروزان 2ـ شبكه‌هاي كامپيوتري تننباوم ترجمه دكتر پدرام 3ـ انتقال داده و شبكه‌هاي كامپيوتري تأليف ويليام استالينگز ترجمه قدرت‌الله سپيدفا

منبع : صدای مشاور تحصیلی

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد آزاد 95

مدارک مورد نیاز ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد آزاد 95

مدارک و شهریه مورد نیاز برای ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره ثبت نام دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد با مشاوران ...