خانه / دکتری و کارشناسی ارشد / دانلود دفترچه سوالات ازمون دکتري سال 1395

دانلود دفترچه سوالات ازمون دکتري سال 1395

دانلود دفترچه سوالات ازمون دکتري سال 1395

head650

دانلود علوم جغرافيايي
دانلود علوم اقتصادي
دانلود علوم تاريخي
دانلود مديريت
دانلود حسابداري
دانلود حقوق
دانلود زبان و ادبيات فارسي
دانلود علم اطلاعات و دانش شناسي
دانلود فلسفه
دانلود علوم اجتماعي و مددکاري
دانلود علوم تربيتي
دانلود زبان وادبيات عرب
دانلود علوم سياسي
دانلود مشاوره
دانلود علوم ارتباطات
دانلود باستان شناسي
دانلود محيط زيست – برنامه ريزي
دانلود الهيات
دانلود علوم زمين
دانلود تربيت بدني
دانلود شيمي
دانلود هواشناسي
دانلود علوم جانوري
دانلود علوم گياهي
دانلود علوم سلولي و مولکولي
دانلود آمار
دانلود علوم رياضي
دانلود فيزيک
دانلود ژئوفيزيك
دانلود اقتصاد توسعه و آموزش کشاورزي
دانلود علوم خاک
دانلود علوم كامپيوتر
دانلود علوم شناختي
دانلود  مهندسي برق
دانلود  مهندسي عمران
دانلود مهندسي نقشه برداري
دانلود مهندسي مکانيک
دانلود مهندسي دريا
دانلود مهندسي هوافضا
دانلود مهندسي معدن
دانلود مهندسي پليمر
دانلود  محيط زيست
دانلود مهندسي آب و هوا شناسي کشاورزي
دانلود مهندسي پزشكي
دانلود  مهندسي صنايع
دانلود مهندسي نفت
دانلود مهندسي كامپيوتر
دانلود مهندسي موادومتالورژي
دانلود مهندسي شيمي
دانلود فناوري نانو
دانلود مهندسي هسته اي
دانلود مهندسي نساجي
دانلود مهندسي سيستمهاي انرژي
دانلود مهندسي محيط زيست
دانلود مهندسي مکانيک و مكانيزاسيون كشاورزي
دانلود علوم باغباني
دانلود علوم دامي
دانلود گياه پزشکي
دانلود علوم و مهندسي صنايع غذايي
دانلود مجموعه چوب و جنگل
دانلود زراعت و اصلاح نباتات
دانلود مجموعه شيلات
دانلود مجموعه علوم مرتع آبخيز و بيابان
دانلود مديريت پروژه
دانلود معماري
دانلود شهرسازي
دانلود پژوهش هنر
دانلود  مرمت آثار و اشياي تاريخي
دانلود مرمت واحياي ابنيه و بناهاي تاريخي
دانلود  دامپزشكي
دانلود رشته امتحاني زبان فرانسه
دانلود رشته امتحاني زبان روسي
دانلود  رشته امتحاني زبان آلماني
دانلود رشته امتحاني زبان انگليسي
دانلود رشته امتحاني زبان شناسي همگاني
دانلود رشته امتحاني فرهنگ وزبانهاي باستاني

 

 

دفترچه هاي شماره دو

 

دانلود کليه رشته هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم انساني (بجز رشته امتحاني زبان و ادبيات عرب)
دانلود  گروه آزمايشي علوم انساني ويژه زبان و ادبيات عرب
دانلود کليه رشته هاي امتحاني گروه آزمايشي علوم پايه
دانلود كليه رشته هاي امتحاني گروه آزمايشي فني و مهندسي
دانلود كليه رشته هاي امتحاني گروه آزمايشي کشاورزي و منابع طبيعي
دانلود كليه رشته هاي امتحاني گروه آزمايشي هنر
دانلود کليه رشته هاي امتحاني گروه آزمايشي دامپزشکي
دانلود گروه آزمايشي زبان ويژه رشته امتحاني زبان فرانسه
دانلود گروه آزمايشي زبان ويژه رشته امتحاني زبان روسي
دانلود گروه آزمايشي زبان ويژه رشته امتحاني زبان آلماني
دانلود گروه آزمايشي زبان ويژه کد رشته هاي امتحاني 2804و 2805
دانلود گروه آزمايشي زبان ويژه رشته امتحاني فرهنگ و زبان هاي باستاني
دانلود زبان فرانسه و آلماني

 

 

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 95 - 96

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سال 95 – 96

کارنامه و رتبه قبولی ارشد مهندسی عمران 95 – 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره رتبه قبولی کارشناسی ارشد حسابداری 95 – 96 با مشاوران مرکزسبزتدریستماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق ...