خانه / کنکور و مدارس / روش تست زنی سرعتی در ترجمه و تعریب کنکور 94-95

روش تست زنی سرعتی در ترجمه و تعریب کنکور 94-95

روش تست زنی سرعتی در ترجمه و تعریب کنکور 94-95

سؤالات ترجمه و تعریب در کنکور سراسری با این سؤال مطرح می شود: « عین الاصح و الادق فی الترجمه او التعریب او المفهوم من رقم……. الی…..»

در تست عربی( ترجمه و تعریب) نیاز به خواندن سؤال نیست بلکه در قدم اول باید سراغ فعل ها برویم معمولأ در سؤال ترجمه حداقل یک فعل و حداکثر سه یا چهار فعل در جمله وجود دارد. در قدم نخست باید به فعل های ماضی و مضارع و امر و ماضی استمراری، ماضی بعید، مضارع التزامی و……..دقت کرده وآنها را کاملأ بشناسیم، زیر فعل ها خط کشیده و سعی می کنیم با رد گزینه ها، گزینه صحیح را تشخیص دهیم

به این مثال ها توجه کنیم:

مثال اول:

# کانت الاصوات قد انبعثت من لعب الاطفال فی الساحل

۱) از بازی کردن کودکان در ساحل صداهایی برمی خاست.( ماضی استمراری)

۲) از بازی کردن بچه ها در سال صداهایی برمی خیزد.( مضارع اخباری)

۳) صداها در بازی کودکان در ساحل برخاسته بود.( ماضی بعید)

۴) شاید صداها از بازی کودکان در ساحل برخاسته باشد.( ماضی التزامی)

# فعل« کانت قد انبعثت» ماضی بعید است که فقط در گزینه ۳ آمده است.

مثال دوم:

# ما کانت هولاء المؤمنات یمدحن انفسهن عند الاخرین

۱) این ها که خود نزد دیگران ستایش می کردند، زنان با ایمان نیستند.( ماضی استمراری)

۲) این ها زنان مؤمنی هستند که خود را در پیش دیگران ستایش نمی کنند.( مضارع منفی)

۳) این زنان مومن خود را نزد دیگران مدح و ستایش نمی کردند.( ماضی اسمتراری منفی)

۴) آن مومنان خویشتن را در مقابل دیگران مدح نکرده اند.( ماضی نقلی منفی)

# فعل « ما کانت یمدحن» ماضی استمراری منفی است که فقط در گزینه ۳ می باشد

در قدم دوم ، آن چه می تواند در رد گزینه ها کمک مناسبی کند وجود ضمایر متصل است که باید ترجمه شوند.

مثال ۳:

# نحن التلمیذات کنا نرید ان نذهب الی مکتبه الی مدرستنا لنستعیر کتابأ

۱) ما دانش آموزان هستیم و می خواستیم به کتابخانه مدرسه خود برویم تا کتاب ها را به امانت بگیریم.

۲) ما دانش آموزان می خواستیم به کتابخانه مدرسه ی خود برویم تا کتاب هایی به امانت بگیریم.

۳) ما دانش آموزان به کتابخانه مدرسه ی خویش رفته بودیم تا کتاب هایی را به عاریت بگیریم.

۴) ما دانش آموزان هستیم و به کتابخانه ی مدرسه رفته بودیم تا کتاب هایی را از آن جا برای خود به امانت بگیریم.

# اگر به ضمایر فعل ها دقت کنیم« نحن التلمیذات: ما دانش آموزان و مدرستنا یعنی مدرسه ی ما یا مدرسه ی خود( خویش) و فعل های کنا نرید( می خواستیم) و ان نذهب( که برویم) لنسعیر( تا امانت بگیریم) می توانیم رد گزینه نماییم.

مثال ۴:

# در گذشته برای مدرسه ی ما درب بزرگ سبز رنگی بوده آیا تو آن را می دیدی؟

۱) فی الماضی کان لمدرستنا باب کبیر ذو لون اخضر، هل کنت تراه؟

۲) فی الماضی کان لمدرستنا بابأ کبیرأ ذا لون اخضر، هل کنت قد رایته؟

۳) فی القدیم کان لمدرستنا بابأ کبیرأ ذو لون اخضر، هل کنت تشاهده؟

۴) ان لمدرستنا فی الماضی باب کبیر ذا لون اخضر، أکنت قد تراه؟

# می دیدی آن را : ( کنت تراه= کنت تشاهده)وباب(اسم موخر کان) وکبیر(صفت)و ذو(صفت مرفوع)

پس، در رد گزینه از اول سراغ فعل و بعد به سراغ ضمایر می رویم و روی موارد اشتباه خط می کشیم و بعد به سراغ موارد ذیل می رویم.

# اسم اشاره دور و نزدیک هذا(این) ذلک( آن)

# جمع و مفرد کلمه ها ← سماء( آسمان) سموات( آسمان ها)

# نکره و معرفه← رجل ( مردی) الرجل( مرد)

# صفت

# فاعل و مفعول

# کلمات کلیدی و اصطلاحات

# لغات گفته شده برای ترجمه و تعریب است ولی تعریب یک نکته دیگر دارد:

در تعریب باید دقت شود که قواعد در جملات عربی رعایت شده یا خیر؟ مانند:

۱) فعل در اول جمله به صورت مفرد می آید.

۲) فعل برای کلمات جمع مکسر و جمع مؤنث سالم غیر انسان فعل به صورت مفرد مؤنث می آید.

۳) در مضارع مجزوم و منصوب نون جمع مذکر حذف می شود.

۴) اعراب صفت باید با موصوف هماهنگ باشد.(مانند مثال ۴ )

۵) و …….

نکته مهم: بهترین روش تست زنی در عربی به ویژه در ترجمه و تعریب رد دو گزینه است و بعد از این مرحله مقایسه دو گزینه باقی مانده است. در مقایسه دو گزینه موارد مخالف را باید پیدا کرد و یا باید دقت کنیم که کلمه ای اضافه یا کم ترجمه نشده باشد.

مثال پنجم:

# کنت اظن ان ابی قد نسی و لم یبق ذکر له

۱) گمان می کردم که یاد پدرم فراموش شده است.

۲) گمان دارم پدرم فراموش شد و نامی از او باقی نمانده است.

۳) گمان داشتم که پدرم مرا فراموش کرده و یادی از من نمی کند.

۴) پدرم فراموش شده و یادی از او باقی نمانده است.

# کنت اظن ( گمان می کردم) رد گزینه ۲و ۳ لم یبق( باقی نمانده است) ( رد گزینه ۱ و ۳) باید دقت کنیم در گزینه ۱ قسمتی از متن عربی ترجمه نشده است.

اگر نکات گفته شده دقیق و موبه مو انجام شود که البته نیاز به تمرین و ممارست پیوسته و بسیار دارد، می توان پاسخ صحیح

در زمان کم پیدا نمود.

منبع :محسنی کبیر

9099071647

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

کارت کنکور سراسری 96

کارت کنکور سراسری 96

تاریخ و نحوه دریافت کارت کنکور سراسری 96 برای کسب اطلاعات درباره کارت کنکور سراسری 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر ...