خانه / کنکور و مدارس / روش های مطالعه / مطالعه ادبیات / چند نکته مهم در رابطه با قرابت معنایی

چند نکته مهم در رابطه با قرابت معنایی

چند نکته مهم در رابطه با قرابت معنایی

۱٫ درست خواندن واژه*ها

بسياري از واژه*ها از نظر نوشتاري يکسان هستند اما تلفظ و معناي متفاوتي دارند. گاهي به گمان خودمان مي*توانيم يک بيت را بخوانيم اما هر چه بيش*تر بخوانيم، کم*تر مي*فهميم! پس نکند يک واژه را بايد به شيوه*ي ديگري تلفظ کنيم؟

۲٫ توجه به کاربردهاي «ي»

گاهي «ي» نشانه*ي نکره است. معمولاً مي*توان «ي» نکره را با «يک»، «آن»، «هر» و «هيچ» جايگزين کرد.

مثال: سحري خداوندگارش فرمود که: تاس*ها برگير که به حمام رويم. (مولوي)

(سحري: يک سحر، يک روز صبح)

گاهي «ي» جزئي از واژه است نه «ي» نکره

مثال: هنگام تنگ*دستي در عيش کوش و مستي / کاين کيمياي هستي قارون کند گدا را

گاهي «ي» نکره، مخفف فعل «هستي» است.

مثال: چو تويي قضاي*گردان به دعاي مستمندان / که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را

(تويي: تو هستي)

۳٫ هنگام خواندن بيت*ها و شعرها بايد اين سؤال بيش*تر از همه*ي سؤال*ها در ذهن شما مطرح شود: «اين کلمه را به همراه کلمه*ي بعدي بخوانم يا اين*که بعد از آن مکث کنم؟» به عبارت ديگر «بايد بين اين دو کلمه کسره بيايد يا درنگ؟»

۴٫ گاهي ميان دو واژه، نه مي*شود کسره آورد نه مکث کرد؛ زيرا هيچ* يک از اين دو حالت خواندن را به جاي معني*داري نمي*رساند. در اين موارد احتمالاً با يک واژه*ي مرکب روبه*رو هستيد؛ يعني بايد آن دو واژه را سرهم و به شکل يک واژه بخوانيد.

۵٫ گاهي شاعران براي منفي کردن فعل جمله، قيد «نه» را در جمله وارد مي*کنند و فعل جمله را به شکل مثبت مي*آورند. در اين موارد بايد هنگام معنا کردن جمله، فعل را منفي در نظر بگيريد.

۶٫ گاهي لازم است قيد منفي «نه» را از يک جمله به جمله*ي بعدي منتقل کنيد تا معناي شعر مشخص شود.

۷٫ «نه» در مواردي به جاي فعل «نيست» به کار مي*رود.

۸٫ «را» علاوه بر آن*که نشانه*ي مفعول است، در شعر فارسي به جاي چهار حرف اضافه*ي «براي، به، از و در» به کار مي*رود.

۹٫ گاهي برخي از اجزاي جمله حذف مي*شوند. اين اتفاق در شعر بيش*تر مي*افتد و شما بايد با توجه به جمله*هاي قبل و بعد يا معنا و مفهوم کلام، خودتان آن اجزاي حذف*شده را پيدا کنيد و در شعر جاگذاري کنيد تا به معناي درست شعر برسيد.

منبع : دانشگاه تهرانیها

براي کسب اطلاعات بيشتر درباره اين خبر با مشاوران گروه سبز تماس بگيريد

9099071647

همچنين در صورت نياز به برگزاري کلاس هاي تقويتي بصورت خصوصي و نيمه خصوصي

از طريق بخش “ارتباط با ما” و يا به صورت تلفني اقدام کنيد
021-56114689

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

روش مطالعه قرابت های معنایی

روش مطالعه قرابت های معنایی مبحث قرابت معنایی یکی از مباحث تست خیز درس ادبیات است که به صورت مکرر در کنکورهای سال های اخیر ۹ تست را به خود ...