خانه / کنکور و مدارس / روش های مطالعه / مطالعه شیمی / ۱۳ پیشنهاد براي مطالعه‌ي استوکيومتري شیمی

۱۳ پیشنهاد براي مطالعه‌ي استوکيومتري شیمی

۱۳ پیشنهاد براي مطالعه‌ي استوکيومتري شیمی

ابتدا توصيه مي‌شود دانش آموز بحث استوکيومتري را از کتاب درسي دنبال کرده و مثال هاي حل شده کتاب درسي را به دقت بررسي کند . سپس با مراجعه به جزوه دبير دانسته هاي خود را دوباره مرور نمايد و در مواردي آن را کامل‌تر نمايد . سپس با مراجعه به تمرين هاي حل نشده اين بحث کتاب درسي به حل اين مسائل پرداخته و سپس با مراجعه به کتابي که پاسخ تمرين هاي حل نشده کتاب در آن اورده شده است به تحليل و بررسي تمرين و پاسخ خود بپردازد و نقاط ضعف و احياناً اشتباهات و بي‌دقتي‌هاي خود را متوجه شود.

ابتداي امر مي‌بايست کتاب درسي و سپس جزوه درسي را خوب مطالعه کند.سپس قبل از حل تست‌هاي کتاب آبي، درسنامه ابتداي هر مبحث را خوب مطالعه کندو سپس اقدام به حل تست‌ها کند.در صورت بلد نبودن پاسخ يک سوال فوراً به پاسخ‌نامه مراجعه نکند, ابتدا به درس‌نامه ابتداي مبحث مراجعه کند.اگر باز هم به پاسخ نرسيدبه کتاب درسي مراجعه کند تا سوال و جواب را خوب تحليل کند.در آخر از پاسخ‌نامه تشريحي کمک بگيرد. در مورد مبحث استوکيومتري چون قسمت حل کردني دارد, حل مسأله از روي کتاب دوسالانه براي بهبود تسلط دانش آموز اهميت فوق العاده دارد.

مورد اول در مورد معادله واکنش ، موازنه آن است که تقريباً در تمام سال‌هاي کنکور جز تست هاي ثابت مي باشد.مبحث استوکيومتري هم همين طور و به اين دليل که جزء مباحث حل کردني شيمي مي‌باشد که تا حدودي رياضي هم در آن دخيل است معمولآ بعضي از دانش آموزان به همين دليل به آن پاسخ نمي دهند.بنابراين اگر به اين سوالات پاسخ داده شود کمک شاياني در بهبود رتبه داوطلب مي کند.

ابتدا دانش آموز بايد کتاب درسي را به خوبي بخواند وتمام تمارين ومثال هاي آن راحل کند واگر جزوه ي معلم رانيز دارد آن را نيز بسيار خوب مسلط شود .آنگاه به سراغ کتاب آبي رود ونکات را به خوبي مطالعه داشته باشد وآن نکاتي را که اصلا تا به حال جايي نديده را براي خودش علامت بزند وبعد مي تواند سراغ تست ها برود وآنها راحل کند بهتر است که با زمان حل کند تا به مديديت زمان برسد .مثل اين است که سوالات آن مبحث را از خود آزمون مي گيرد وبعد از آزمون ،حتما آن را بررسي کند .اگر مشکلي داشت مي تواند به پاسخ تشريحي آن سوال رجوع کند ويا اين که به کتاب درسي خود که جامع تر است مي تواند مراجعه کند ورفع اشکال کندوبا توجه به زماني که دانش آموز در اختيار دارد بهتر است ابتدا سراغ تست هاي کنکور رود وآنها راحل کند و اگر باز هم زمان اضافه داشت بهتر است که سوالات تاليفي را هم حل کند

در قسمت موازنه نکته ي مثبت اين کتاب بررسي قدم به قدم موازنه در چند مرحله است تا براي دانش آموز از نظر تئوري جا بيفتد,سپس با ارائه ي چند مثال ساده مطلب را تفهيم کرده و در نهايت با چند مثال نسبتا مشکل که در قسمت قبل به آن اشاره شد فهم مطلب را تثبيت مي کند. در قسمت بعد يعني طبقه بندي واکنش هاي شيميايي ابتدا انواع واکنش هارا به صورت کامل و به همراه مثال براي هرکدام آورده است و منبع خوبي براي دوره ي مطالب اين بخش نيز مي تواند باشد.

در اين فصل بايد تمامي واکنش هاي کتاب را حفظ کنيد
به تمامي رنگها بايد توجه کنيد مثلا نقره کلريد سفيد رنگ است
بايد به کاربردهاي هر فرمول شيميايي توجه ويِژه اي شود مثلا روي برميد در ساخت فيلم هاي عکاسي کاربرد دارد

در درجه ي اول دانش آموز بايد به خط به خط کتاب درسي خود به خصوص در اين فصل توجه داشته باشد
زير واکنش هاي داده شده در تست ها از دل همين خط ها استخراج مي شود
سپس بهترين راه براي تسلط کامل و افزايش سرعت عمل براي حل تست هايي از اين نوع حل هر چه بيشتر و متنوع تر تست ها مي باشد
دانش آموز براي تسلط کافي بايد تمرين هاي متنوع حل کند
هرچه تعداد تمرين هايي که حل مي کند بيشتر باشد سرعت عملش افزايش مي يابد که کمک خوبي در زمينه ي مبحث مديريت زمان در سر جلسه مي باشد
همچنين ديد جامع تري نسبت به نحوه ي طراحي سوال کنکور در اين فصل پيدا مي کند.

۱ـ مطالعه کتاب درسي و جزوه معلم ۲ـ خلاصه برداري و ياداشت برداري ۳ ـ حل تمرين هاي کتاب درسي ،تمرين هاي اضافه دبير و پشتيبان ۴ ـ مرور خلاصه ها و
ياداشت برداري ها ۵ـ کتاب سوالات پرتکرار(دوسالانه) ۶ ـ تقسيم تست ها و زدن آن ها طي چند مرحله براي مسلط شدن بر مبحث با رعايت مرورها

بخش هاي استوکيومتري ـ واکنش هاي شيميايي و ترموديناميک بودجه بندي بالايي در کنکورسراسري دارند دانش آموزاني که در اين مباحث با مشکل مواجه هستند در بخش استوکيومتري و واکنش هاي کتاب دوسالانه دانش آموز با حل تمرين ها و سوالات پرتکرار تمامي نکات ، فرمول ها و واکنش ها و مفاهيم اين مبحث را به خوبي درک نمايد و به آساني بتواند بر سوالات تستي کنکورهاي سراسري تسلط پيدا کند . و در اين بخش با استفاده از روابط استوکيومتري و معادله واکنش ها و موازنه آنها ارتباط ترکيبي بين معادله ها و فرمول هاي شيميايي بدست آورد و در بخش ترموديناميک با تمرين کردن سوال هاي پاسخ کوتاه وسوالات درست و نادرست ،دانش آموز مجبور مي شود که متن کتاب درسي را بطور کامل و دقيق و مفهومي بخواند وارتباط بين مفاهيم پايه ترموديناميک و قوانين آن را درک نمايد و در سوالات تشريحي با حل سوالات پرتکرار سوالات که با شکل و نمودار همراه هستند ارتباط بين شکل ، سوال ، مفاهيم مطالب در ذهن دانش آموز تداعي مي شود و فرمول ها و معادلات و نقش آنها در مبحث فوق نقش متمايز و ويژه پيدا خواهد کرد و باعث مي شود که دانش آموز مطالب را بطور کاربردي بياموزد و سرعت عمل خود را در يادگيري بالا ببرد .

از آنجا که مبحث استوکيومتري داراي بودجه بندي زياد مي باشد و از مباحثي است که کاربرد زيادي در حل مسائل شيمي دارد توصيه مي شود دانش آموز در روند مطالعه خود به موارد زير توجه داشته باشد : ۱ ـ خواندن دقيق و مفهومي کتاب درسي (اعم از جداول ، شکل ها ، حاشيه ها ، آزمايش کنيدها) و خلاصه نويسي کردن
۲ـ خواندن کتاب سبز کانون براي يادگيري نکته ها و روش ها ۳ ـ حل مسئله بصورت تشريحي از کتاب دوسالانه ۴ـ حل تست از کتاب آبي و نشان دار کردن تست ها ۵ ـ حل دوباره تست هاي نشان دارشده ۶ـ نکته برداري از تست ها ۷ ـ مرور نکته ها

تعداد تمرينات از نمودار ها خيلي خوب است و باعث تسلط دانش موزان در اين بخش مفهومي ميشود.
۲- تست هاي تأليفي داراي آينده نگري عالي بوده و سوال ها را در سطح بالاتري از سطح متدوال کنکور بيان کرده
که براي بخش هاي مفهومي،نظير اين بخش،به نظر لازم مي آيد.
۳ -درسنامه به خوبي مطالب حفظي متن کتاب را پوشش داده است.
قاعده هايي که در هر مبحث گفته شده بود خلاصه و در عين حال کامل بود .به عنوان مثال قاعده اي که در تعيين درصد خلوص مواد گفته شده بود جالب بود

در ابتدا بايد داوطلبان براي يادگيري اين فصل به کتاب درسي و جزوه معلم خود رجوع کنند . پس از فهم مطالب و درک فرمول ها به سراغ کتاب آبي بيايند . ابتدا نکاتي را که مطالعه کردند را دوباره در خلاصه درس اين کتاب مرور کنند . قطعا مطالبي است که در جزوه موجود نمي باشد بايد اين دسته از مطالب را در جزوه خود يادداشت کنند و از نکات تستي آن بهره ببرند . سپس به صورت مبحثي تست بزنند . بهتر است اين کار را با ترتيب سوالات انجام دهند. سعي کنند سوالاتي که به نظر خود اهميت ويژه اي دارند و يا داراي نکته تستي مي باشند در کتاب خودآموز خود يادداشت کنند تا آنان را فراموش نکنند . به ياد داشته باشيد که گاهي نکات مهمي در درون يک تست نهفته است که ممکن است در هيچ جايي آن را نشنيده باشيد . پس زدن تست هاي فراوان شما را در يادگيري و فهم اين درس کمک مي کند.

براي مطالعه اين فصل ابتداجزوه ي کلاس و يا مدرسه خود را بخوانيد.سپس نکات اين فصل را با استفاده از درسنامه اين کتاب جمع بندي کنيد وپس از ان شروع به حل تست به صورت کاملا اموزشي وبدون توجه به زمان تست هارا با اولويت سراسري و پس ازان تاليفي بزنيد.در هفته دوم بين دو ازمون همين تست ها را به صورت سرعتي و ۳۵تا۳۵تا به تعدادسراسري و درزمان کنکوربزنيد.
ارزيابي پاسخ همه سوالات اعم از درست ونادرست ونزده کاملا ضروري ميباشد که بايد آن راانجام دهيد.

مهمترين اصل دريادگيري طبقه بندي مطالب است که دراين کتاب درابتداي هرفصل داراي درخت دانشي ميباشد که دران مطالب اين فصل جمع بندي شده وديدخوبي به دانش اموزميدهد.
دراين کتابقبل ازعنوان سوالات درسنامه اي از فصل استوکيومتري مطرح شده است که حاوي تمام نکات کنکوري وتستي است که دانش اموزدرحل سوالات اين فصل به انها نيازدارد ضمن اينکه فرمولها ومتن کتاب درسي هم به ان ضميمه شده است.بارها براي شما پيش امده که به علت کمبودوقت نتوانيد تمامي تستها را براي ازمون بزنيد وازطرفي درانتخاب اينکه کدام سوال را بزنم برايم مفيدتراست دچارمشکل هستيد.دراين کتاب تمامي اين مسايل درنطرگرفته شده است وتست هاي کنکور ومکمل وتاليفي ازهم تفکيک شده است لذا شما درهنگامي که زمان کافي نداريدفقط کافي است سوالات کنکور را بزنيد.

منبع : کنکور چی

براي کسب اطلاعات بيشتر درباره اين خبر با مشاوران گروه سبز تماس بگيريد

9099071647

همچنين در صورت نياز به برگزاري کلاس هاي تقويتي بصورت خصوصي و نيمه خصوصي

از طريق بخش “ارتباط با ما” و يا به صورت تلفني اقدام کنيد
021-56114689

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

نکات درس شیمی

۱- کتاب درسی از اهمیت بسیار زیادی برخورداره…..میشه گفت با مطالعه کتاب درسی میتونین تا حد ۹۰ درصد سوالای کنکور رو جواب بدید….به شرطی که کاملا رو مطالبش تسلط داشته ...