خانه / انتخاب رشته / معرفی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (استان فارس)

معرفی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (استان فارس)

معرفی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز (استان فارس)

در سال 1325 آموزشگاه عالی بهداری برای تربیت متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله تأسیس گردید. در بیست و هفتم آذر ماه 1328 دانشکده پزشکی شیراز به طور رسمی افتتاح شد. در سال 1322 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی آغاز به کار کرد و دانشکده دندانپزشکی در سال 1348 افتتاح گردید. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 بخش آموزش پزشکی از دانشگاه شیراز منفک گردید و بدین گونه دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت. از سال 1373 با ادغام سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

دانشکده‌های تحت پوشش:

      دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع‌رسانی، پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فلوشیپ

ویتره و ریتن

پزشکی

1364

فلوشیپ

چشم‌پزشکی کودکان و استرابیسم

پزشکی

1376

فلوشیپ

سگمان قدامی

پزشکی

1364

فلوشیپ

آسیب‌شناسی

پزشکی

1371

فوق تخصص

گوارش کودکان

پزشکی

1368

فوق تخصص

قلب کودکان

پزشکی

1368

فوق تخصص

کلیه کودکان

پزشکی

1369

فوق تخصص

ایمونولوژی و آلرژی کودکان

پزشکی

1368

فوق تخصص

نوزادان

پزشکی

1368

فوق تخصص

عفونی کودکان

پزشکی

1368

فوق تخصص

غدد کودکان

پزشکی

1369

فوق تخصص

هماتولوژی کودکان

پزشکی

1374

فوق تخصص

گوارش

پزشکی

1363

فوق تخصص

هماتولوژی

پزشکی

1366

فوق تخصص

غدد

پزشکی

1367

فوق تخصص

کلیه بالغین

پزشکی

1369

فوق تخصص

قلب و عروق

پزشکی

1363

فوق تخصص

ریه

پزشکی

1371

فوق تخصص

روماتولوژی

پزشکی

1367

فوق تخصص

جراحی کودکان

پزشکی

1365

دکتری تخصصی

پزشکی اجتماعی

پزشکی

1366

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

1370

دکتری تخصصی

آسیب‌شناسی

پزشکی

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

دکتری تخصصی

روان‌پزشکی

پزشکی

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

دکتری تخصصی

قلب و عروق

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

دکتری تخصصی

پرتودرمانی

پزشکی

دکتری تخصصی

گوش و حلق و بینی

پزشکی

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

دکتری تخصصی

طب فیزیکی و توانبخشی

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی اعصاب

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلی

پزشکی

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

1379

Ph.D.

ایمونولوژی

پزشکی

1375

Ph.D.

بیوشیمی

پزشکی

1378

عدم پذیرش از 80

Ph.D.

میکروب‌شناسی

پزشکی

1372

Ph.D.

انگل‌شناسی

پزشکی

1381

Ph.D.

آمار زیستی

دانشکده پزشکی

1375

دکتری حرفه‌ای

پزشکی

پزشکی

1328

پذیرش هر سه سال یکبار

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

1369

کارشناسی ارشد

M.P.H

بهداشت

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

کارشناسی ارشد

ایمونولوژی

پزشکی

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

پزشکی

کارشناسی ارشد

میکروب‌شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

پزشکی

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری

کارشناسی ارشد

مامایی

مامایی

کارشناسی ارشد

فیزیوتراپی

توانبخشی

کارشناسی ارشد

تغذیه

بهداشت

کارشناسی ارشد

آمار زیستی

بهداشت

کارشناسی ارشد

اپیدمیولوژی

بهداشت

عدم پذیرش از 81

کارشناسی

پرستاری

پرستاری

1356

پذیرش یک سال در میان

کارشناسی

مامایی

پرستاری

1364

پذیرش یک سال در میان

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

1357

کارشناسی

تغذیه

بهداشت

1380

کارشناسی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1380

کارشناسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1376

کارشناسی

پرستاری

پرستاری حضرت زینب(س)

1366

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری

1364

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری

1365

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1365

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1369

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1372

شروع مجدد از 82

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1377

کارشناسی ناپیوسته

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1368

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری

1366

کاردانی

هوشبری

پرستاری

1366

عدم پذیرش از 69 تا 80

کاردانی

فوریت‌های پزشکی

پرستاری

1381

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1339

عدم پذیرش از 78

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1344

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1369

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1373

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1363

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1363

پذیرش مجدد از 82

کاردانی

مدارک پزشکی

مدیریت و اطلاع‌رسانی

1363

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1374

شبانه

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1374

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1374

شبانه

مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی:

نام مرکز تحقیقاتی

نوع

سال تأسیس

نام دانشکده مربوطه

میکروب‌شناسی بالینی

مصوب

1371

پزشکی

سرطان‌شناسی

مصوب

1375

پزشکی

پیوند اعضا و بافت‌شناسی بیولوژیک

مصوب

1381

پزشکی

گوارش و کبد

مصوب

1381

پزشکی

شیمی دارویی

مصوب

1381

غدد و متابولیسم

در حال تصویب

پزشکی

هماتولوژی

در حال تصویب

1362

پزشکی

روانپزشکی

در حال تصویب

1381

پزشکی

روماتولوژی

غیر مصوب

1349

پزشکی

چشم‌پزشکی

غیر مصوب

1379

پزشکی

کمیته تحقیقات آموزشی

دانشجویی

1372

پزشکی

دانشکده پزشکی شیراز

      دانشکده پزشکی در 27 آذر ماه 1328 به طور رسمی افتتاح گردید. دانشکده پزشکی در 27 آذر ماه 1328 به طور رسمی افتتاح گردید. این دانشکده وارث آموزشگاه عالی بهداری است که در سال 1325 تأسیس شده بود. در سال 1336 که دانشگاه شیراز فعالیت خود را آغاز کرد، دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس شد.

تعداد اعضای هیئت علمی:

خانم

آقا

استاد

2

26

دانشیار

9

54

استادیار

47

144

مربی

17

14

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده:

علوم پایه

فیزیوپاتولوژی

بالینی

دختر

186

73

204

پسر

171

76

326

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

نمازی

586

داخلی، داخلی اعصاب، خون، غدد، کلیه، گوارش، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی قلب، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، کودکان و بخش‌های فوق تخصصی کودکان

2

شهید فقیهی

1318

266

داخلی، قلب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و بیهوشی

3

حافظ

1349

141

روماتولوژی، زنان و زایمان، روانپزشکی و نوزادان

4

شهید چمران

1331

237

جراحی مغز و اعصاب، جراحی استخوان و مفاصل و بیهوشی

5

خلیلی

1345

78

چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی و بیهوشی

6

شهید آیت‌الله دستغیب

1326

114

کودکان

7

ابن سینا

110

روانپزشکی

8

زینبیه(س)

1365

131

زنان و زایمان

امور پژوهشی

      تعداد طرح‌های تحقیقاتی تصویب شده معاونت پژوهشی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381: 6 طرح

      تعداد مقالات اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی از اول فروردین ماه 1380 تا مهر ماه 1381:

      در مجلات بین‌المللی: 73 مقاله

      در مجلات معتبر در کشور: 63 مقاله

مشخصات نشریات ادواری

عنوان

سطح اعتبار

اولین سال انتشار

بسامد انتشار

تیراژ

Iranian journal of medical sciences

بین‌المللی

1349

فصلنامه

3000

Jounrnal of medical research

دانشگاهی

1381

فصلنامه

3000

براي کسب اطلاعات بيشتر درباره اين خبر با مشاوران گروه سبز تماس بگيريد

منبع : دانشنامه رشد

9099071647

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

x

حتما ببینید

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96

میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96 برای کسب هرگونه اطلاعات درباره میزان تاثیر سهمیه جانبازی در کنکور سراسری 96 با مشاوران مرکز سبزتدریس تماس حاصل نمایید. شماره تماس از طریق تلفن ...